11 stycznia 2022

„Lekcja: Enter” – weź udział w wyjątkowym projekcie cyfrowym

Centrum Edukacji Nauczycieli Potest serdecznie zaprasza szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z obszaru województwa lubuskiego do bezpłatnego udziału w projekcie grantowym „Lubuskie z TIK” realizowanym w ramach projektu „Lekcja:Enter”. Jako wynik konkursu ogłoszonego przez Polskę Cyfrową, projekt jest rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Oferowane szkolenia mają na celu ułatwienie nauczycielom wprowadzenie narzędzi cyfrowych i aktywnych metod nauczania na lekcjach, zarówno zdalnych, jak i stacjonarnych. W ramach tej inicjatywy w całej Polsce zostanie przeszkolonych ponad 75 tys. nauczycieli.

W ramach projektu Centrum Edukacji Nauczycieli Potest oferuje:

  • bezpłatne szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe;
  • udział w projekcie rekomendowanym przez MEiN;
  • zdalną formę zajęć gwarantującą zachowanie bezpieczeństwa w okresie pandemii;
  • aktualną tematykę szkoleń przydatną w nauczaniu zdalnym i stacjonarnym;
  • szybki i prosty proces rekrutacji oraz rejestracji szkoły w projekcie.

Korzyści, które odnoszą uczestnicy szkoleń to m.in.:

  • nabycie umiejętność korzystania z e-usług publicznych, portali edukacyjnych (epodreczniki.pl, edukator.pl) i elektronicznych zasobów dydaktycznych (np. Akademia Khan);
  • wykształcenie umiejętności edukacyjnego zastosowania aplikacji, jak np. Learning App, Kahoot czy Quizizz i wiedza, jak kreatywnie wykorzystywać je na lekcjach;
  • poznanie metody projektów uczniowskich np. z pomocą narzędzia Webquest oraz kształcenia wyprzedzającego z wykorzystaniem TIK;
  • wiedza, jak tworzyć własne e-zasoby edukacyjne;
  • przekonanie się, jak nowe technologie mogą pomóc w realizacji podstawy programowej.

Szczegóły znajdą Państwo na stronie lekcjaenter.potest.pl   oraz pod nr. tel. 666 261 607.

Załączniki

Pismo - Dyrektor szkoły
Data: 2022-01-11, rozmiar: 218 KB
Porozumienie POTEST Lubuskie i Świętokrzyskie
Data: 2022-01-11, rozmiar: 300 KB
Regulamin POTEST Lubuskie i Świętokrzyskie
Data: 2022-01-11, rozmiar: 463 KB
Załacznik. Informacje na temat projektu
Data: 2022-01-11, rozmiar: 181 KB
Załącznik nr 1 zgłoszenie do projektu
Data: 2022-01-11, rozmiar: 74 KB