16 stycznia 2023

Laboratorium Wymiany 2023

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza osoby zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę szkolną do udziału w Laboratorium Wymiany, które odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2023 roku w Lublinie.

Laboratorium Wymiany to kongres PNWM, skierowany do wszystkich osób zajmujących się polsko-niemiecką wymianą szkolną.  Dla nauczycielek i nauczycieli oraz innych osób zaangażowanych w wymianę – organizujących projekty, pośredniczących językowo, opiekujących się młodzieżą i animujących grupę. Kongres to możliwość wymiany doświadczeń, nawiązania współpracy oraz poszerzenia swojej wiedzy i umiejętności tworzenia projektów międzykulturowych. Jego celem jest budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec.

Tegoroczne Laboratorium odbywa się przy wsparciu inicjatywy „Austausch macht Schule”, we współpracy z Miastem Lublin w ramach „Europejska Stolica Młodzieży – Lublin 2023”.

Zgłoszenia będą przyjmowane poprzez formularz online. Formularz będzie aktywny na tej stronie od 11 stycznia 2023 roku od godz.15:00 do 12 lutego 2023 roku do godz. 23:59.

Decyduje kolejność zgłoszeń przy zachowaniu parytetu osób uczestniczących z Polski i Niemiec oraz limit maksymalnie dwóch uczestników/uczestniczek na jedną szkołę. Kolejne osoby z jednej placówki trafią na listę oczekujących, a ich ewentualny udział zostanie potwierdzony po 5 marca 2023 roku.

Więcej informacji