20 stycznia 2023

Kurs e-learningowy „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie. IV edycja”.

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Koordynatorzy Szkół Promujących Zdrowie,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w kursie na temat tworzenia i rozwoju szkoły promującej zdrowie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach kursu. Zainteresowane przedszkola również mogą wziąć udział w szkoleniu. Podstawą opracowania kursu jest publikacja Szkoła Promująca Zdrowie. Podręcznik dla szkół i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia, ORE Warszawa, 2019 (jest ona dostępna na stronie ORE).  Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową na platformie Moodle i ma charakter samokształceniowy.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rekrutacja uczestników jest otwarta do 1 marca 2023 r.

Link: https://szkolenia.ore.edu.pl/

Termin szkolenia: 25 stycznia – 08 marca 2023 r.

W załączeniu przesyłamy sylabus kursu.

Załączniki

Sylabus kursu 2023
Data: 2023-01-20, rozmiar: 682 KB