9 czerwca 2022

Kształcenie na odległość- rekrutacja 2022/2023

Pragniesz, aby Twoje dziecko kształciło się w języku polskim i sprawnie się nim posługiwało – zapisz je do Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Ośrodku Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą!

Misją Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą z siedzibą w Warszawie jest „kształtowanie i podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej wśród Polonii i Polaków żyjących poza granicami Kraju poprzez nauczanie dzieci i młodzieży języka polskiego, historii i kultury w języku polskim”. Misja ta realizowana jest między innymi przez możliwość edukacji w systemie kształcenia na odległość w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej (czteroletnie).

Bliższe informacje dostępne na stronie: https://www.orpeg.pl/ksztalcenie-na-odleglosc/rekrutacja-2022-23/#1623847487272-c947da43-5b72

Załączniki

Rekrutacja_informacja
Data: 2022-06-09, rozmiar: 16 KB