12 kwietnia 2019

Korekta wyników etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza 2018/2019

W związku z błędem w kluczu odpowiedzi oraz odwołaniami uczniów od oceny Wojewódzka Komisja Konkursowa woj. lubuskiego dokonała ponownej oceny wszystkich prac. Wyniki ponownie zostały przekazane do sekretariatu konkursu. Stosowną korektę wykonano również na stronie kuratorium.

Proszę zapoznać się z wynikami.