4 stycznia 2016

Korekta nr 2 SIO z 30.09.2015 r. dotycząca części oświatowej subwencji ogólnej

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazało samorządom prośbę dotyczącą weryfikacji danych wprowadzonych do bazy SIO, na podstawie których szacowana jest część oświatowa subwencji ogólnej należnej JST w 2016 r. Pisma dotyczące korekty dostępne są na stronie:

 

https://men.gov.pl/finansowanie-edukacji/subwencja-ogolna-dla-jst/objanienia_rde_danych_do_weryfikacji_2015_12_18.html

 

Uwagi do korekty.

Bardzo ważne jest aby stany, skorygowane w dokumentacji papierowej, znalazły swoje odzwierciedlenie w plikach przekazywanych samorządom przez szkoły i placówki. Brak tożsamości, pomiędzy informacją zawartą w dokumentacji papierowej a informacją zawartą w plikach SIO, skutkować będzie nieważnością korekty.

 

Pliki z JST proszę przekzać na adres sio@ko-gorzow.edu.pl do godziny 12:00 14 stycznia 2015 r.