17 lutego 2022

Kontynuacja programu „Poznaj Polskę” – od 1 marca rusza nabór wniosków

W 2022 r. uczniowie i nauczyciele po raz kolejny będą mogli wyjechać na wycieczkę szkolną dofinansowaną w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na ten cel przeznaczymy rekordową kwotę 100 mln zł! Nabór wniosków ruszy 1 marca br. W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów. W 2021 roku program cieszył się ogromnym zainteresowaniem. W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” zorganizowano prawie 5 tys. wycieczek szkolnych, a dofinansowanie przeznaczone na ten cel wyniosło prawie 35 mln zł. Łącznie w wycieczkach szkolnych wzięło udział ponad 215 tys. uczniów.

Założenia programu w 2022 r.

Wnioski o dofinansowanie wycieczek szkolnych w ramach programu „Poznaj Polskę” będzie można składać od 1 marca br. Na ten cel w 2022 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki przeznaczy rekordową kwotę 100 mln zł, z czego 50 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022. Kolejne 50 mln zł zostanie przeznaczone na wycieczki zorganizowane w roku szkolnym 2022/2023 (wrzesień – grudzień).

W najbliższej edycji programu „Poznaj Polskę” środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów w danym województwie.

Organ prowadzący szkołę będzie mógł złożyć:

w przypadku szkoły podstawowej:

 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 4 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku szkoły ponadpodstawowej:

 • 1 wniosek o dofinansowanie wycieczki – szkoły do 100 uczniów,
 • maksymalnie 2 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły od 101 do 200 uczniów,
 • maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki – szkoły powyżej 200 uczniów,

w przypadku zespołu szkół:

 • maksymalnie 6 wniosków o dofinansowanie wycieczki dla szkoły podstawowej oraz maksymalnie 3 wnioski o dofinansowanie wycieczki dla każdej szkoły ponadpodstawowej, które wchodzą w skład zespołu.

Organizacja wycieczek w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2022 r.

Na każdym ze szlaków znajdują się punkty edukacyjne dostosowane do wieku uczniów – odpowiednio dla klas I-III i IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych.

W ramach planowanej wycieczki należy zwiedzić:

 • co najmniej 2 punkty edukacyjne podczas wycieczki jednodniowej,
 • co najmniej 4 punkty edukacyjne podczas wycieczki dwudniowej,
 • co najmniej 6 punktów edukacyjnych podczas wycieczki trzydniowej.

Wsparcie finansowe

W ramach „Poznaj Polskę” dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:

 • jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
 • dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
 • trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł,

– przy czym wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Termin poniesienia wydatków, dla środków pochodzących z dotacji jak i dla środków finansowego i niefinansowego wkładu własnego, powinien następować od dnia zawarcia porozumienia/umowy do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach w roku szkolnym 2021/2022, nie później niż do dnia 24.06.2022 r.

Składanie wniosków

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

„Poznaj Polskę” 2021 – podsumowanie

W ramach realizacji programu w 2021 r. podpisano łącznie 1 434 umowy i porozumienia na dofinansowanie. Zorganizowano prawie 5 tys. (4 827) wycieczek szkolnych, w tym:

 • 2 925 wycieczek jednodniowych,
 • 720 wycieczek dwudniowych,
 • 1 182 wycieczki trzydniowe.

Łącznie w wycieczkach szkolnych uczestniczyło 215 444 uczniów. Najczęściej wyjeżdżali uczniowie z klas IV-VIII szkoły podstawowej (ponad 104 tys. uczniów). W wycieczkach szkolnych zorganizowanych w ramach programu „Poznaj Polskę” wzięło udział także prawie 82 tys. uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz ponad 29 tys. uczniów szkół ponadpodstawowych.

Najchętniej z wycieczek korzystali uczniowie z województw:

 • małopolskiego – 712 wycieczek, w których uczestniczyło 32 514 uczniów,
 • podkarpackiego – 574 wycieczki, w których uczestniczyło 24 525 uczniów,
 • śląskiego – 447 wycieczek, w których uczestniczyło 22 473 uczniów,
 • mazowieckiego – 425 wycieczek, w których uczestniczyło 18 296 uczniów,
 • pomorskiego – 364 wycieczki, w których uczestniczyło 16 970 uczniów.

Wsparcie na realizację wycieczek

Całkowity koszt realizacji wycieczek wyniósł prawie 50 mln zł (49 131 823 zł), w tym wsparcie ze środków MEiN to prawie 35 mln zł (34 835 196 zł).

Średnia wnioskowana kwota wsparcia na organizację wycieczki wyniosła 7 217 zł, w tym:

 • wycieczka jednodniowa – 3 930 zł,
 • wycieczka dwudniowa – 9 325 zł,
 • wycieczka trzydniowa – 14 067 zł.

Średni całkowity koszt wycieczki wyniósł 10 179 zł, w tym:

 • w szkole ponadpodstawowej – 13 812 zł,
 • w szkole podstawowej klasy IV-VIII – 12 807 zł,
 • w szkole podstawowej klasy I-III – 5 597 zł.

Najchętniej odwiedzane miejsca

Wśród najchętniej odwiedzanych miejsc w ramach programu „Poznaj Polskę” w 2021 roku znalazły się:

 • Centrum Nauki Kopernik, Warszawa,
 • Zamek Królewski w Warszawie,
 • Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Łazienki Królewskie w Warszawie,
 • Kraków – historyczny zespół miasta,
 • Zamek Królewski na Wawelu,
 • Hydropolis – Interaktywne Muzeum Wody, Wrocław,
 • Zespół cmentarzy na Powązkach, Warszawa,
 • Muzeum Toruńskiego Piernika, Toruń,
 • Stare i nowe miasto, Toruń.

Już dziś zachęcamy do składania wniosków od 1 marca do programu „Poznaj Polskę”.

Załączniki

prezentacjapoznajpolske
Data: 2022-02-18, rozmiar: 3 MB