19 kwietnia 2017

Kontrola w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu

Szanowni Państwo Dyrektorzy
publicznych szkół ponadgimnazjalnych
(technika i zasadnicze szkoły zawodowe)

 

Wydział Nadzoru Pedagogicznego KO informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, w zakładce Jakość edukacji/Nadzór pedagogiczny/Arkusze kontroli zatwierdzone przez Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2016/2017, został zamieszczony arkusz kontroli w zakresie realizacji kształcenia dualnego w ramach praktycznej nauki zawodu.

W związku z powyższym bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie się do kontroli według zatwierdzonego arkusza kontroli.

Kontrole, o których mowa powyżej, rozpoczną się po 20 kwietnia 2017 roku.

Lubuski Kurator Oświaty
(-) Ewa Rawa