24 września 2021

Konkursy organizowane w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”.

Urząd Transportu Kolejowego prowadzi liczne działania promujące bezpieczeństwo oraz właściwe postawy wśród najmłodszych pasażerów i uczestników ruchu. Jednym z takich działań jest ogólnopolski projekt pn. „Kampania Kolejowe ABC” skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz ich nauczycieli i wychowawców. W ramach „Kampanii Kolejowe ABC” prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach i przedszkolach znajdujących się na terenie gmin, w których doszło do niebezpiecznych zdarzeń na przejazdach kolejowo-drogowych czy tzw. dzikich przejściach. Projekt został objęty patronatem Ministra Edukacji i Nauki oraz Rzecznika Praw Dziecka.

Prosimy o zapoznanie się z nowym terminarzem przeprowadzenia konkursów w roku szkolnym 2020/2021. Terminy konkursów etapu szkolnego, które przewidziane były pierwotnie w dniach 8 – 15 stycznia 2021 r. uległy zmianie.

Jednocześnie informujemy, że termin publikacji wykazów uczestników zakwalifikowanych do stopni rejonowych w poszczególnych konkursach został również zmieniony na 4 lutego 2021 r.

 

Do tej pory w ramach aplikacji zostało przeprowadzonych 8 konkursów, w których wzięło udział ponad 22 tysiące uczestników. Aby zainteresować tematyką bezpieczeństwa na kolei jeszcze większą liczbę dzieci, Urząd Transportu Kolejowego kolejny raz organizuje konkursy dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VI z całej Polski.

Głównymi celami konkursu są:

  1. a) propagowanie zasad bezpieczeństwa oraz wartości i wzorców związanych z odpowiedzialnym zachowaniem się podczas korzystania z transportu kolejowego,
  2. b) zachęcenie dzieci i młodzieży do czynnego zainteresowania tematyką bezpieczeństwa na obszarach kolejowych,
  3. c) nauka poprzez zabawę, rozwijanie kreatywne dzieci i młodzieży.

Konkursy organizowane będą w następujących terminach:

  1. „Kolej na bezpieczeństwo”

– od 22 września 2021 r. do 6 października 2021 r.;

  1. „Na tropie bezpieczeństwa”

– od 13 października 2021 r. do 27 października 2021 r.;

  1. „Ruszaj po przygodę i zdobądź nagrodę”

– od 3 listopada 2021 r. do 17 listopada 2021 r.;

  1. „Kolejowa wyprawa po nagrody”

– od 24 listopada 2021 r. do 8 grudnia 2021 r.

Zgłoszenie do konkursu oraz uczestnictwo w nim jest dobrowolne i bezpłatne.

Główną nagrodą w każdym konkursie jest edukacyjne miasteczko ruchu drogowego z elementami kolejowymi oraz udział zwycięskiej klasy w specjalnych zajęciach edukacyjnych w ramach „Kampanii Kolejowe ABC”, dotyczących bezpiecznego korzystania z transportu kolejowego i poruszania się w pobliżu torów, na przejazdach kolejowo-drogowych, peronach i stacjach.

Więcej informacji na temat aktualnych działań i konkursów można znaleźć na stronie www.kolejoweabc.pl.

Załączniki

informacja o konkursach
Data: 2021-09-24, rozmiar: 415 KB