3 grudnia 2021

Konkursy informatyczne dla uczniów szkół organizowane przez ODN w Górze

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Górze jest organizatorem konkursów informatycznych dla uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. W roku szkolnym 2021/2022 organizuje 4 konkursy. Cele konkursów zakładają kształtowanie twórczych postaw u dzieci i młodzieży, a także rozwijanie ich zainteresowań informatycznych.

  1. XXII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego – konkurs w kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem oprogramowania użytkowego i kategorii rozwiązywania problemów z wykorzystaniem języków programowania dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych i uczniów szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2021/2022 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  2. XXII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 3 – 6 szkół podstawowych pod hasłem „Jestem odpowiedzialny za środowisko naturalne” w roku szkolnym 2021/2022 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  3. VII Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego dla uczniów klas 4 – 8 szkół podstawowych w kategorii kodowania w aplikacji Scratch w roku szkolnym 2021/2022 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze,
  4. XX Ogólnopolskiego Górowskiego Konkursu Informatycznego on-line w roku szkolnym 2021/2022 organizowanego przez Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze. Temat konkursu: „Ludzie i komputery” pod hasłem „Stop cyberprzemocy”.

Załączniki

Regulamin-VII-OGKI kl.-4-8-Scratch 2021-2022
Data: 2021-12-03, rozmiar: 240 KB
Regulamin-XXII OGKI-kl.-3-6-SP-2021-2022
Data: 2021-12-03, rozmiar: 287 KB
Regulamin-XXII-OGKI-7-8-ponadpodstawowe-2021-2022
Data: 2021-12-03, rozmiar: 229 KB
Regulamin-XX-OGKI-online-2021-2022
Data: 2021-12-03, rozmiar: 337 KB