8 września 2022

Konkurs „Solve for Tomorrow”

Firma Samsung zaprasza uczniów klasy VII-VIII szkół podstawowych, szkoły ponadpodstawowe, a także biblioteki, świetlice środowiskowe i domy kultury do udziału w drugiej edycja ogólnopolskiego programu edukacyjnego Solve for Tomorrow.

Program Solve for Tomorrow został zaprojektowany w celu zwiększenia zainteresowania przedmiotami ścisłymi, technologiami, inżynierią czy matematyką oraz sztuką (STEAM) oraz zachęcenia młodych ludzi do wykorzystania metody projektowej design thinking, z jakimi mierzą się ich lokalne społeczności.

Rekrutacja do II edycji Programu rozpoczyna się 20 września 2022 r., a cały harmonogram zakłada 7-miesięczny proces szkoleniowo-mentoringowy dla 25 zespołów m.in. z udziałem ekspertów z firmy Samsung, w ramach którego zostanie wyłoniona grupa finalistów.

W odsłonie 2022/2023 organizator czeka na zgłoszenia w 4 obszarach: bezpieczeństwo, zdrowie, klimat i integracja. Działania w programie opierają się na metodzie design thinking, w której arkana wprowadzają doświadczeni trenerzy prezentując praktyczną stronę metody na zajęciach online i dodatkowych regularnych sesjach w finałowej części programu.

Informacje o programie:

https://solvefortomorrow.pl/

Załączniki

glownekonf_1848756038
Data: 2022-09-08, rozmiar: 72 KB
harmonogram
Data: 2022-09-22, rozmiar: 575 KB
Materiał prasowy
Data: 2022-09-22, rozmiar: 92 KB