18 czerwca 2021

Konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. realizuje Program Działań Prewencyjnych „Bezpieczne wakacje 2021”. W celu promocji zasad bezpiecznych zachowań wśród dzieci podczas wypoczynku letniego, w szczególności podczas wypoczynku nad wodą, zorganizowano kolejną edycję konkursu plastycznego pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Współorganizatorami konkursu są: Wojewoda Lubuski, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych woj. lubuskiego
  w wieku od 10 do 15 lat i będzie odbywać się w formule jednoetapowej (etap wojewódzki).
 • Technika wykonania rysunku (w formacie A4) jest dowolna
 • Dzieci za pośrednictwem rodziców lub szkół, powinny przesłać wykonane prace
  w terminie do 24 września 2021 r. (data wpływu pracy do siedziby organizatora)
  pod adres: Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji ul. Kwiatowa 10,
  66-400 Gorzów Wlkp. z dopiskiem: konkurs plastyczny „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”.
 • Do pracy należy dołączyć kartę zgłoszenia – załącznik do Regulaminu.
 • Na odwrocie pracy plastycznej dodatkowo należy dopisać imię i nazwisko autora pracy.
 • Jedna osoba (autor) może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15 października 2021 r. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronach internetowych organizatora i współorganizatorów.

 

Szczegółowych informacji udziela:

Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Tel. kontaktowy : (95) 738-15-74 lub 95 738 15 70

 

Załączniki

Regulamin
Data: 2021-06-18, rozmiar: 285 KB