25 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Lotnicze Pogotowie Ratunkowe po raz drugi organizuje konkurs plastyczny skierowany do dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży gimnazjalnej pt:  „Śmigłowiec ratunkowy
w oczach dziecka”.

 

Celem konkursu jest przybliżenie uczestnikom funkcjonowania załóg LPR, upowszechnianie wizerunku śmigłowca ratunkowego, promowanie wiedzy na temat działalności służb ratowniczych, a przede wszystkim pokazanie roli załóg Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego podczas przeprowadzania akcji ratunkowych. Jest to doskonała okazja do poruszenia istotnych kwestii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, jak i zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Temat konkursu stwarza jego uczestnikom możliwość artystycznej wypowiedzi na temat funkcjonowania Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Interpretacja tematu jest dowolna. Forma pracy – indywidualna, wykonana dowolną techniką plastyczną (ołówek, kredki, pastele, farby plakatowe, wycinanki, itp.). Termin nadsyłania prac upływa w dniu 31 maja 2017 r. (decyduje data doręczenia pracy do siedziby Organizatora).
Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej www.lpr.com.pl. Serdecznie zachęcamy dzieci, młodzież oraz nauczycieli do udziału w konkursie.

 

Plakat

Regulamin konkursu plastycznego „Śmigłowiec ratunkowy w oczach dziecka”

Zgoda rodzica – opiekuna