2 marca 2023

Konkurs Patriotyczno – Historyczny Ojczyzno Ma

W imieniu organizatorów zapraszamy do wzięcia udziału w  XIV edycji Konkursu Patriotycznego „Ojczyzno Ma”, którego organizatorem jest Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej w Zielonej Górze. Konkurs jest adresowany do uczniów szkół podstawowych Diecezji Zielonogórsko – Gorzowskiej

Konkurs na charakter dwuetapowy. Pierwszy etap przeprowadzany jest w miesiącu maju, odbywa się na terenie szkół (lub parafii) i ma na celu wyłonienie trzyosobowej reprezentacji szkoły (parafii) na finał diecezjalny.

Drugi etap odbędzie się 3 listopada 2023 r. w Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Zasady udziału, sposób i forma przeprowadzania poszczególnych etapów Konkursu znajdują się w regulaminie załączonym poniżej.

Zgłoszenia, w formie skanów wypełnionych dokumentów, należy przesłać na adres koordynatora konkursu: jan.greczycho@gmail.com

Termin nadsyłania zgłoszeń ze szkół upływa 31 marca 2023 r.

Załączniki

Regulamin
Data: 2023-03-02, rozmiar: 126 KB
Formularz zgloszeniowy
Data: 2023-03-02, rozmiar: 59 KB