29 listopada 2017

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Konkurs „Nauczyciel – Innowator”

Uprzejmie informujemy, że Minister Edukacji Narodowej organizuje konkurs dla nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, nauczycieli szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej oraz nauczycieli publicznych szkół podstawowych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich prowadzonych przez Ministra Sprawiedliwości.

Celem Konkursu jest wyłonienie laureatów — nauczycieli, którzy przygotują najlepszy scenariusz zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK oraz pomocy dydaktycznych określonych w rządowym programie rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”.

Szczegółowe informacje o terminach, sposobie przeprowadzenia konkursu, w tym jego warunkach i sposobie rozstrzygnięcia są dostępne w Regulaminie konkursu. Warunkami konkursu są objęte wszystkie szkoły, nie tylko te, które wzięły udział w Rządowym programie „Aktywna tablica”. Bardzo prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi konkursu.

Załączniki