7 listopada 2018

Konkurs na wyłonienie Regionalnych Punktów Informacyjnych programu Erasmus+

W imieniu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus +, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie na wyłonienie Regionalnego Punktu Informacyjnego programu Erasmus + w województwie lubuskim.

Regionalne Punkty Informacyjne powołane zostały z inicjatywy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Ich funkcjonowanie obejmuje okres od marca 2018 r. do końca 2020 r. Głównym zadaniem Punktów jest promocja programu oraz wsparcie narodowej Agencji w działaniach informacyjnych w poszczególnych województwach.

Regionalny Punkt Informacyjny pełni wyłącznie funkcję informacyjną, nie konsultacyjną czy szkoleniową. Narodowa Agencja Programu Erasmus + zapewni Regionalnym Punktom Informacyjnym wsparcie merytoryczne i techniczne oraz opłaci wszelkie materiały, oznakowanie
i promocję punktów. W konkursie mogą wziąć udział organizacje/instytucje posiadające kadrę doświadczoną w realizacji programu Erasmus + oraz znającą programy zarządzane przez FRSE.

Szczegółowe informacje na temat Regionalnych Punktów Informacyjnych znajdują się na stronie

http://erasmusplus.org.pl/punktyregionalne/

 

Rekrutacja trwa do 23 listopada 2018 r.