24 stycznia 2018

Konkurs na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno

W imieniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych z siedzibą w Łambinowicach-Opolu zapraszamy nauczycieli i uczniów wszystkich typów do udziału w ogólnopolskim konkursie na projekt historyczny pt. Póki nie jest za późno. Ideą konkursu jest rozbudzenie zainteresowania historią i współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci
na terenie Polski oraz miejsc autentycznych wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z tymi miejscami. Projekty powinny dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 30 marca 2018 r. na adres Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu,

  1. Muzealna 4,

48-316 Łambinowice.

Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi 8 czerwca 2018 r. w czasie XIV sesji edukacyjnej Jeśli nie pamięć, to co? Edukacja w miejscach pamięci narodowej, która będzie miała miejsce w opolskiej siedzibie Muzeum. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu na stronie internetowej muzeum www.cmjw.pl.