12 stycznia 2023

Konkurs na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w  konkursie na projekt historyczny pt. „Póki nie jest za późno”. Konkurs objął honorowym patronatem Opolski Kurator Oświaty Michał Siek.

Konkurs adresowany jest do uczniów i nauczycieli wszystkich typów szkół z całej Polski. Jego celem jest wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej lub miejsc wydarzeń historycznych, nieupamiętnionych dotychczas w trwały, materialny sposób, a także losami świadków historii bezpośrednio związanymi z miejscami zarówno upamiętnionymi, jak i nieupamiętnionymi. Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych w XX wieku.

Projekty wraz ze sprawozdaniem, oświadczeniem i wypełnionym komputerowo formularzem zgłoszenia należy nadsyłać do 5 kwietnia 2023 r. na adres mailowy: konkursnaprojekt@cmjw.pl. Ogłoszenie wyników nastąpi 2 czerwca 2023 r.

Wszelkich informacji o konkursie udzielają dr Ewelina Klimczak oraz mgr Monika Sobczak z Działu Edukacji i Wystaw Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych, mail: konkursnaprojekt@cmjw.pl, tel./fax 77 434 34 75.

Załączniki