22 września 2021

Konkurs na projekt gier planszowych pt. INŻYNIEROWIE DLA NIEPODLEGŁEJ POLSKI

Konkurs na opracowanie gry planszowej ma na celu: popularyzację polskich twórców techniki, ich prac naukowych i racjonalizatorskich oraz ich wkładu w budowę niepodległej, demokratycznej Polski, a także zachęcenie uczniów do zapoznania się z historycznym dorobkiem polskich naukowców i inżynierów. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października 2021 r.

Uczniowie będą opracowywać projekty gry planszowej, poświęcone polskim twórcom techniki. W tym celu będą korzystać ze źródeł historycznych, dokumentujących osiągnięcia zawodowe polskich inżynierów. Uczniowie, poszukując źródeł informacji o polskich wynalazcach i twórcach, będą kształtować w sobie postawy patriotyczne i poczucie dumy narodowej oraz szacunek do dokonań polskich uczonych, inżynierów i techników, mające znaczący wpływ na rozwój cywilizacyjny Polski, Europy i świata. Gra może być poświęcona jednej postaci i jej dorobkowi, kilku postaciom, reprezentującym dany obszar techniki (np. komunikacja), lub postaciom z określonego okresu historycznego (np. I rewolucja przemysłowa).

Konkurs na projekt gry planszowej ma służyć poszerzeniu wiedzy historycznej uczniów, wyrobieniu praktycznych umiejętności korzystania ze źródeł historycznych (kwerenda) oraz stymulować rozwój młodych ludzi w kierunkach historii i techniki. Efekt końcowy przedsięwzięcia – wyłoniona w konkursie najlepsza gra planszowa – będzie  atrakcyjnym narzędziem dydaktycznym. Przedsięwzięcie obejmuje poszerzenie wiedzy historycznej i technicznej oraz  będzie oddziaływać na wychowanie i postawę obywatelska młodych ludzi.

Strona internetowa organizatora: https://not.org.pl/olimpiady-i-konkursy/konkurs-inzynierowie-dla-niepodleglej-polski-1?department=centrala

Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:

  1. Zbigniew Kotowski, e-mail: zbigniew.kotowski@not.org.pl, tel: 602 232 170
  2. Urszula Racis, e-mail: urszula.racis@not.org.pl, tel: 693 596 655
  3. Jagna Piwowarska, e-mail: konkurs@not.org.pl, tel: 22 250 22 12

– Terenowe jednostki organizacyjne FSNT-NOT

Załączniki

Terenowe jednostki organizacyjne FSNT-NOT
Data: 2021-09-22, rozmiar: 379 KB