15 stycznia 2020

Konkurs na kartkę okolicznościową Lubuskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo

Lubuski Kurator Oświaty ogłasza konkurs na kartkę okolicznościową, która ma być wysyłana z życzeniami okolicznościowymi z okazji różnych uroczystości. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych znajdujących się na terenie województwa lubuskiego. Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować i samodzielnie wykonać kartkę okolicznościową dowolnymi technikami plastycznymi (rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, grafika itp.).

Termin dostarczenia prac upływa 28 lutego 2020 r. (decyduje data wpływu do urzędu). Szczegóły dotyczące organizacji konkursu zawarte są w jego regulaminie.

Załączniki

karta-zgloszenia-kartka LKO
Data: 2020-01-15, rozmiar: 17 KB
regulamin konkursu kartka okolicznościowa LKO
Data: 2020-01-15, rozmiar: 16 KB