20 stycznia 2023

Konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II)

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkurs na kandydatów na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II).

Konkurs jest organizowany w związku z ogłoszonym przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich postępowaniem rekrutacyjnym na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Luksemburgu (Luksemburg II). Kandydaci wyłonieni w konkursie zostaną zgłoszeni do postępowania rekrutacyjnego organizowanego przez Sekretarza Generalnego Szkół Europejskich. Planowany termin postępowania rekrutacyjnego w Brukseli to luty – marzec 2023 r.

Oferty należy przesyłać w terminie do dnia 30 stycznia 2023 r. (liczy się data wpływu) na adres:

Ministerstwo Edukacji i Nauki,
Departament Współpracy Międzynarodowej,
ul. Wspólna 1/3,
00–529 Warszawa,

z dopiskiem na kopercie „Konkurs na kandydata na stanowisko zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej Luksemburg II”.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

ogloszenie-o-konkursie
Data: 2023-01-20, rozmiar: 22 KB
oswiadczenie-zal.-2
Data: 2023-01-20, rozmiar: 16 KB