12 kwietnia 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja”

Więcej informacji w załączniku

Załączniki

Informacje o konkursie
Data: 2018-04-12, rozmiar: 535 KB