12 kwietnia 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – II edycja”

Więcej informacji w załączniku

 

 

 

 

Załączniki

konkurs_wspomaganie
Data: 2018-04-13, rozmiar: 542 KB