22 września 2022

Konkurs „Matużytkownicy” STEAM

Matużytkownicy to ogólnopolski, trzyetapowy konkurs naukowy o innowacyjnej formule zespołowej. Udział w zmaganiach mogą brać szkoły podstawowe i średnie z całego kraju. Konkurs jest bezpłatny.

Główne zasady konkursu:

  • Szkoły reprezentowane są przez zespoły uczniów w dowolnym wieku i o dowolnej liczebności nie mniejszej niż 3 os.
  • Uczniowie wybierają jeden z trzech realistycznych problemów badawczych zaproponowanych przez jury. Zadaniem uczestników jest opracowanie i przedstawienie dwóch alternatywnych rozwiązań a następnie wybranie i uzasadnienie wyboru ich zdaniem lepszego rozwiązania.
  • Do rozwiązania problemu uczniowie mogą wykorzystać metody takie jak analiza matematyczna, badania, eksperymenty, burze mózgów, research, modelowanie oraz wiele innych.
  • Podczas pracy nad projektem uczniowie nie tylko opracowują rozwiązanie problemu, ale muszą także wykazać się umiejętnością pracy zespołowej m.in.: organizacji zespołu z uwzględnieniem ról i kluczowych kompetencji uczestników, doboru metod i narzędzi pracy zespołowej, koordynowania i dokumentowania swoich działań, krytycznej oceny swojej pracy, różnych form prezentacji procesu oraz wypracowanych wyników.

Konkurs objęło swoim patronatem Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki.

W konkursie wyłonionych zostanie m.in. 16 szkół (po jednej z każdego województwa), które nagrodzone zostaną zestawami zaawansowanych kalkulatorów naukowych na wyposażenie pracowni szkolnej. Wśród innych nagród znalazły się m.in. instrumenty muzyczne oraz zegarki.

Termin składania prac w pierwszym etapie upływa 28.10.2022 r. 

Regulamin, wymagania konkursowe, terminy składania prac w kolejnych etapach i inne informacje o konkursie dostępne są na stronie educasio.pl/konkurs