23 maja 2018

Konkurs literacki redakcji dwutygodnika „Obywatelska”.

Redakcja dwutygodnika Kornela Morawieckiego „Obywatelska” we Wrocławiu ogłasza konkurs literacki w czterech kategoriach: 1) poezji,  2) prozy, 3) publicystyki, 4) wywiadów np. z Żołnierzami Wyklętymi, Kresowiakami, Żołnierzami AK,  działaczami podziemia solidarnościowego, Solidarności Walczącej, dziadkami i babciami, ciekawymi ludźmi, wybitnymi twórcami, artystami.

Jury pod przewodnictwem Stanisława Srokowskiego ze względu na poziom prac może dokonać innego, niż przewidziany w Regulaminie, podziału nagród, a  wyniki konkursu ogłosi do 15 października 2018 r. Laureaci zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie we Wrocławiu,  w trakcie którego będą wręczone nagrody. Odbędzie się również prezentacja nagrodzonych tekstów, a także dyskusja o wartościach poetyckich i dziennikarskich prezentowanych przez nowe pokolenie twórców.  Organizatorzy nie pokrywają kosztów podróży ani pobytu we Wrocławiu. Najciekawsi autorzy zostaną zaproszeni do BRACTWA MŁODYCH TWÓRCÓW (BMT) przy Redakcji dwutygodnika „Obywatelska”, a ich nagrodzone prace będą sukcesywnie publikowane. Organizatorzy nie wykluczają publikacji specjalnej książki z nagrodzonymi tekstami.

Załączniki

regulamin-konkursu
Data: 2018-05-23, rozmiar: 290 KB