15 lutego 2021

Konkurs i Olimpiada Losy żołnierza 2020-21

Dane adresowe komisji rejonowych i wojewódzkiej Konkursu i Olimpiady Losy żołnierza.

Konkurs

Wykaz siedzib rejonowych komisji Konkursu do których należy przesłać prace uczniów (z dopiskiem na kopercie Konkurs Losy żołnierza).

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10 66-400 Gorzów Wielkopolski

DELEGATURA W ZIELONEJ GÓRZE
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
65-057 Zielona Góra, ul. Podgórna 5

TERENOWY ZESPÓŁ WIZYTATORÓW W ŻARACH
Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
68-200 Żary, ul. 1 Maja 3a

 

Olimpiada

Prosimy Nauczycieli o sprawdzenie prac olimpijczyków i przesłanie podpisanych protokołów (bez prac uczniów) do siedziby Wojewódzkiej Komisji Egzaminacyjnej Olimpiady  na adres:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolskim
(z dopiskiem na kopercie Olimpiada Losy żołnierza).

Protokół proszę przesłać także w formie skanu na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl.

Wzór protokołu znajduje się w regulaminie https://olimpiadalosyzolnierza.pl/upload/files/Regulamin%20Olimpiady%20na%20rok%202018-2019%20.pdf