30 grudnia 2021

Konkurs historyczny – „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”.

Wojewoda Wielkopolski we współpracy z Telewizją Polską S.A. Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskim Kuratorem Oświaty jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu multimedialnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Moje Powstańcze Korzenie. Powstanie Wielkopolskie we wspomnieniach rodzinnych”. W 103. rocznicę Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego celem jest dotarcie z informacjami o Powstaniu do jak największej liczby młodych ludzi – stąd ogólnopolski wymiar konkursu. Ramy czasowe konkursu mają także charakter symboliczny i wyznaczają je wybuch Powstania oraz zawarcie rozejmu w Trewirze. Pracę nadsyłać można od 27 grudnia 2021 r. do 16 lutego 2022 r.

Upowszechnianie rzetelnych informacji o bardzo ważnym dla scalenia niepodległej Polski wydarzeniu jest istotnym elementem związanym z pierwszymi obchodami nowego, jednogłośnie przez Sejm RP uchwalonego święta narodowego

Załączniki

Regulamin konkursu Powstanie wielkopolskie
Data: 2021-12-30, rozmiar: 391 KB