26 października 2021

Konkurs fotograficzny pn. „Cysterski ślad w czterech porach roku”

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Gmin Cysterskich zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Cysterski ślad w czterech porach roku”. Konkurs trwa od 15 października 2021 r. do 15 lipca 2022 r

Celem konkursu jest:

  • ciągłe przypominanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieży, wkładu Zakonu Cystersów, w rozwój kultury europejskiej, opartej na fundamencie chrześcijańskim;
  • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat spuścizny Cystersów;
  • ukazanie walorów spuścizny Cystersów na tle zmieniających się czterech pór roku;
  • popularyzacja wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat spuścizny Cystersów;
  • przybliżenie zagadnień wpływu zachowanej spuścizny pocysterskiej na rozwój turystyki;
  • rozwijanie wrażliwości artystycznej na piękno obiektów pocysterskich;
  • rozwijanie umiejętności i zamiłowań fotograficznych;
  • pobudzanie kreatywności;
  • rozwijanie wyobraźni twórczej.

Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży szkolnej.

Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

W przypadku osób poniżej 18 roku życia formularz zgłoszeniowy wypełniają rodzice lub opiekunowie prawni.

Zadanie konkursowe polega na zaprezentowaniu miejsc i obiektów związanych z działalnością zakonu Cystersów w przeszłości i obecnie w postaci miejsc, ciekawych pod względem przyrodniczym, turystycznym i krajobrazowym (np. kościoły, cmentarze, kapliczki, figury, zabytki z otaczającą przyrodą, zachowane  mury, dawna architektura sakralna, charakterystyczne pozostałości czy interesujące miejsca noszące znamiona działalności Cystersów) i przedstawienie ich na 4 fotografiach (bez ramek), o każdej porze roku.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać 4 fotografie konkursowe wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym i oświadczeniami, które stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu oraz przesłać je drogą elektroniczną (cyfrowy plik : JPG, JPEG, PNG, RAW, GIF max.5 MB, 300 dpi, dłuższy bok min. 3000 pix.) na adres: konkurs.osgc@gmail.com (w tytule maila należy wpisać tytuł konkursu) w terminie do 15 lipca 2022 r.

Formularz zgłoszeniowy i Regulamin konkursu jest zamieszczony na stronie: www.gminycysterskie.org

Szczegółowych informacji i wyjaśnień udziela pracownik biura OSGC, tel. 784 335 918 lub poprzez adres e-mail: konkurs.osgc@gmail.com

 

Załączniki

regulamin konkursu - OSGC
Data: 2021-10-26, rozmiar: 23 KB
załącznik nr 1 Formularz Zgłoszeniowy
Data: 2021-10-26, rozmiar: 123 KB
Plakat 18.10
Data: 2021-10-26, rozmiar: 3 MB