16 lutego 2023

Konkurs Filmowy ,, Science Movie ‘’ 2023

Szanowni Państwo, Szkoła Podstawowa Sióstr Urszulanek Unii Rzymskiej w Lublinie we współpracy z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs Filmowy SCIENCE MOVIE 2023 adresowany do uczniów klas V-VIII szkół podstawowych z całej Polski.

Konkurs ma na celu promowanie nauki, aktywizowanie uczniów do samodzielnego odkrywania praw przyrody i wyjaśniania ich natury, a także rozwijanie umiejętności obserwacji i wnioskowania na podstawie bezpiecznie przeprowadzonego doświadczenia oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych dzieci i młodzieży.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu krótkiego film prezentujący jedno wybrane doświadczenie przyrodnicze (wraz z jego wyjaśnieniem). Prace można wykonać indywidualnie lub w zespołach dwuosobowych.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo na stronie Szkoły Podstawowej Sióstr Urszulanek UR w Lublinie:

https://www.urszulanki.lublin.eu/ogolnopolski-konkurs-filmowy-science-movie-2023-startujemy-117822

oraz z na stronie wydziału Chemii UMCS:

https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,53,ogolnopolski-konkurs-filmowy-science-movie-2023,112015.chtm