26 marca 2020

Konkurs European Language Label

Zapraszamy do zgłaszania projektów językowych realizowanych w instytucjach edukacyjnych do Konkursu European Language Label. Podmioty, do których konkurs jest adresowany to: przedszkola, szkoły, uczelnie wyższe, instytucje oświatowe, placówki działające w obszarze edukacji pozaformalnej oraz inne placówki zajmujące się kształceniem językowym dzieci, młodzieży i dorosłych lub je wspierające, czyli podmioty, które spełniają takie same kryteria, co podmioty uprawnione do udziału w programie Erasmus+.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie w systemie dokumentacji konkursowej http://online.frse.org.pl w terminie do dnia 3 czerwca 2020 r.

European Language Label (Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych) to europejski certyfikat jakości w edukacji językowej ustanowiony przez Komisję Europejską w 1998 r. Certyfikat jest wyróżnieniem za innowacyjne techniki kształcenia i promuje osiągnięcia metodyczne i dydaktyczne. W Polsce obecny od 2001 roku. Od 2015 r. nagroda przyznawana jest w jednej kategorii konkursowej: za projekt językowy realizowany pod opieką koordynatora w instytucji edukacyjnej.

Szczegółowe informacje oraz regulamin konkursu dostępne są pod linkiem: https://ell.org.pl/o-konkursie/