19 sierpnia 2020

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych „Moje kosmiczne wakacje”.

Polska Agencja Kosmiczna zaprasza uczniów oraz tegorocznych absolwentów szkół podstawowych do udziału w konkursie pn. „Moje kosmiczne wakacje”. Celem konkursu jest pobudzanie zainteresowania dzieci szeroko pojętym kosmosem oraz zachęcanie ich do realizowania powiązanych z tym pasji.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (osobno oceniane 2 podgrupy: klasy I-IV oraz od V do tegorocznych absolwentów). Przygotowane prace powinny dotyczyć wspomnień z wakacji – tych prawdziwych lub tych wymarzonych, w powiązaniu z szeroko rozumianą tematyką poznawania Wszechświata, eksploracji przestrzeni kosmicznej, korzystania z technologii kosmicznych w życiu codziennym. Technika prac – dowolna (m.in. formy literackie, plastyczne, techniczne, muzyczne, prezentacje, pliki audio, video, itp.).

Prace  można wykonywać indywidualnie lub zespołowo (zespół od 2 do 4 dzieci). Kryteria oceny: walory artystyczne, zgodność z tematyką konkursową, oryginalność podejścia do tematu, wykorzystanie technologii (starsza grupa). Wszelkie informacje dotyczące konkursu, w tym regulamin, dostępne są na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 października br.