11 czerwca 2021

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – innowacja”

Zachęcamy nauczycieli publicznych i niepublicznych szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Kierunek – innowacja”. Jego celem jest promocja i wspieranie działalności innowacyjnej szkół.Przedsięwzięcie organizuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu przez nauczyciela opisu działalności innowacyjnej zrealizowanej w roku szkolnym 2019/2020 lub realizowanej w obecnym roku szkolnym 2020/2021. Opis powinien być przygotowany przez jedną osobę. Może on jednak obejmować działalność realizowaną przez grupę nauczycieli. Opis może zawierać obiekty multimedialne i interaktywne.

Zadanie konkursowe powinno zostać opracowane za pomocą edytora dostępnego na koncie nauczyciela na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej www.zpe.gov.pl.

Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych mija 30 lipca 2021 r.

Zgłoszenie, oprócz opisu musi zawierać również:

  • tytuł i formę opisu,
  • kategorię (kategoria I – nauczyciele szkół podstawowych, kategoria II – nauczyciele szkół  ponadpodstawowych),
  • pełną nazwę szkoły,
  • imię i nazwisko, e-mail i numer telefonu nauczyciela zgłaszającego opis do Konkursu;
  • uzasadnienie zawierające maksymalnie 2000 znaków, dlaczego zgłoszony opis powinien otrzymać nagrodę główną, a jego twórca/uczestnik Konkursu – tytuł laureata Konkursu,
  • skan oświadczenia uczestnika Konkursu o wyrażeniu zgody na nieodpłatne przeniesienie na Organizatora Konkursu autorskich praw majątkowych do opisu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 1 do Regulaminu),
  • skany oświadczeń osób występujących w opisie o wyrażeniu zgody na nieodpłatne wykorzystanie ich wizerunku i wypowiedzi za pomocą środków masowego przekazu lub środków elektronicznych we wszelkich działaniach promocyjnych Organizatora Konkursu (wzór oświadczenia określa załącznik nr 2 do Regulaminu

Nauczyciel przesyła link do opisu na adres mailowy m.depta@ko-gorzow.edu.pl. do 30 lipca 2021 r.

Więcej informacji na stronie MEiN: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja

Załączniki

Regulamin konkursu Kierunek - innowacja
Data: 2021-06-11, rozmiar: 36 KB
Załącznik nr 1 do regulaminu
Data: 2021-06-11, rozmiar: 15 KB
Załącznik nr 2 zgoda - wizerunek
Data: 2021-06-11, rozmiar: 19 KB
Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu
Data: 2021-06-11, rozmiar: 89 KB