17 września 2018

Konkurs dla nauczycieli pt. „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej w Instytucie Pedagogiki KUL zaprasza nauczycieli szkół podstawowych uczących w klasach V-VIII, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie pt. „Wzór osobowy godny naśladowania – uczniowskie biografie”.

Celem konkursu jest promowanie sylwetek tych uczniów, którzy swoją postawą przejawiającą się zaangażowaniem w działania, dają przykład zagospodarowania swojego młodzieńczego życia budowaniem różnorodnego dobra.

Praca powinna zawierać nie mniej niż 10 stron wydruku komputerowego czcionką Times New Roman (rozmiar „12”, interlinia 1,5, ewentualne przypisy w stopce dolnej). Wydrukowaną pracę wraz z oświadczeniem dotyczącym zgody na publikację  oraz podpisaną płytą z nagraniem opracowania należy nadesłać do dnia
30 listopada 2018 r. na adres:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Instytut Pedagogiki

Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej
ul. Droga Męczenników Majdanka 70
20-325 Lublin

Załączniki

Regulamin
Data: 2018-09-17, rozmiar: 130 KB