13 listopada 2020

Konkurs dla nauczycieli pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz”

Rok 2020 jest rokiem Powszechnego Spisu Rolnego. Z tej okazji Główny Urząd Statystyczny przygotował dla Nauczycieli Konkurs pt.: „Statystycznie, najlepszy scenariusz” na najlepszy scenariusz zajęć lekcyjnych promujący Statystykę oraz Powszechny Spis Rolny 2020. Celem konkursu jest poszerzanie wiedzy na temat statystyki publicznej oraz badań ankietowych wśród nauczycieli i uczniów oraz rozpowszechnianie informacji dotyczących Powszechnego Spisu Rolnego.

Do udziału w konkursie zapraszamy: nauczycieli uczących w klasach VI – VIII szkoły podstawowej oraz nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Regulamin konkursu znajduje się na stronie spisrolny.stat.gov.pl Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody pieniężne.

Konkurs trwa do 30 listopada br.