14 września 2018

Konkurs #cojaczytam

Fundacja Nowoczesna Polska prowadzi konkurs dla szkół i bibliotek na najlepszą kampanię promującą czytelnictwo przeprowadzoną przez uczniów. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie jednej szkoły lub czytelnicy tej samej biblioteki publicznej w wieku do 19 lat zebrani w zespoły składające się z 3 do 5 osób. Opiekunem zespołu może być nauczyciel lub bibliotekarz. Konkurs rozpoczyna się 15 września 2018 roku. Szczegółowe informacje wraz z Regulaminem konkursu i harmonogramem znajdują się na stronie internetowej: https://wolnelektury.pl/formularz/cojaczytam/.