24 stycznia 2023

Konkurs „Bóg, zło i ewolucja”.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Bóg, zło i ewolucja”.

Uczniowie, indywidualnie lub w zespole (składającym się maksymalnie z 3 osób), przygotowują pracę autorską na temat: Bóg, zło i ewolucja.
Zagadnienie może zostać przedstawione w perspektywie ogólnej albo szczegółowej, omawiając wybrane zagadnienie,

  • sposób prezentacji ewolucji w biologii i religii;
  • ewolucja i stworzenie;
  • działania Boga w świecie (prawa przyrody, cuda, celowość procesów);
  • dobroć i piękno świata a zło, etc.

Zgłoszenie należy przesłać na adres scire@umk.pl do 28 lutego 2023 roku,
zaś pracę końcową do 29 marca 2023 roku.

Załączniki

Konkurs Scire 2023_
Data: 2023-01-24, rozmiar: 102 KB