20 lutego 2023

Konkurs „Ambasador Szkolnej Wynalazczości 2023”

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych w Polsce oraz polonijnych szkół na świecie do udziału w konkursie „Ambasador szkolnej Wynalazczośći 2023”. Organizowany jest przez Urząd Patentowy RP wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju oraz Polską Akademią Dzieci. Patronat honorowy nad konkursem objął Ośrodek Polskiej Edukacji za Granicą.

Celem konkursu jest zachęcenie dziewcząt i chłopców w wieku 7-15 lat do tworzenia projektów, wynalazków lub rozwiązań technicznych oraz wzorów przemysłowych, a tym samym wspieranie kreatywności i wyobraźni, nieszablonowego myślenia, nauki współpracy i orientacji na rozwiązywanie problemów wśród uczniów oraz zachęcanie dyrekcji i nauczycieli szkół podstawowych do rozwijania i wspierania twórczego myślenia dzieci i młodzieży podczas zajęć szkolnych.

Więcej informacji o Konkursie znajdą Państwo na  stronie:

https://uprp.gov.pl/pl/aktualnosci/konkursy-uprp/ambasador-szkolnej-wynalazczosci