Konferencja „Edukacja dla zdrowia”


Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele, Wychowawcy
szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego

Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję poświęconą promocji aktywności zdrowotnej w środowisku szkolnym. Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” organizowana jest na mocy postanowień deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Odbędzie się ona 24 kwietnia 2018 r. w godzinach 10.00 – 13.30
w
 Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107. 

Podczas konferencji zostaną przedstawione informacje na temat programów edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie profilaktyki zdrowotnej, bezpieczeństwa i higieny w środowisku szkolnym.

Na konferencję serdecznie zapraszam Dyrektorów, Nauczycieli i Wychowawców szkół i placówek oświatowych województwa lubuskiego. Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w konferencji w celu zapoznania się z rekomendowanymi programami.

Harmonogram konferencji znajduje się poniżej.

 

 

 

 

Harmonogram konferencji

„EDUKACJA DLA ZDROWIA”

 

Godzina

Moduł

9.30-10.00

Rejestracja uczestników

10.00-10.10

Przywitanie gości

10.10- 10.30

 

Programy promocji zdrowia psychicznego „Przyjaciele Zippiego i Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej”

10.30-10.45

Upowszechnianie idei programu „Szkoła Promująca Zdrowie”

10.45-11.15

 

Programy edukacyjne realizowane w szkołach przez przedstawiciela Państwowej Inspekcji Sanitarnej

11.15-11.45

Przerwa Kawowa

11.45-12.15

Upowszechnianie programu „Ruch i zdrowe żywienie”

12.15-12.30

Program „Bezpieczna szkoła +”

12.30-12.45

Promujemy zdrowy styl życia – przepisy prawa

12.45-13.05

Prawidłowe nawyki żywieniowe i aktywność fizyczna

13.05-13.25

Wytyczne dotyczące problemu „ciężkich tornistrów”

13.25-13.30

Zakończenie konferencji

 

 


Miejsce narady: w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107
Rozpoczęcie: 2018-04-24 10:00:00
Zakończenie: 2018-04-24 13:30:00
Rejon:
Konferencja przeznaczona dla typów:
Konferencja przeznaczona dla powiatów:

Rejestracja została zamknięta. Osiągnięto limit uczestników.
(lista jest weryfikowana, limit może ulec zmianie).

Lista aktualnych uczestników

Wykorzystanie miejsc: 77.5%
Zajętych: 155, Wolnych: 45, Max: 200
Lp. Imię, Nazwisko Identyfikator Placówka Zgłoszono
155.Joanna An... #6554 Zespół Edukacyjny w Bojadłach 03.04 10:16
154.Małgorzata Bu... #6555 Zespół Edukacyjny w Bojadłach 03.04 10:27
153.Andrzej Wa... #6556 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 03.04 12:10
152.Edyta Ko... #6557 Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie 03.04 12:16
151.Stanisława Sz... #6558 Przedszkole Publiczne w Kłodawie 03.04 12:18
150.Halina Ka... #6559 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jasieniu 03.04 12:31
149.Karolina Sz... #6560 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubiszynie 03.04 13:50
148.Ewa Wa... #6561 Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie 03.04 14:20
147.Lidia Le... ... #6562 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 03.04 23:02
146.Ewa Śl... #6563 Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie 04.04 08:11
145.Anna Br... #6564 Szkoła Podstawowa w Dąbroszynie 04.04 08:12
144.Danuta Ma... #6565 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 04.04 09:51
143.Anna Sz... #6566 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sulęcinie 04.04 09:53
142.Monika Ja... #6567 Zespół Szkół Technicznych Im.Inż.T.Tańskiego 04.04 11:23
141.Ewelina Le... #6568 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 04.04 11:26
140.Maria Za... #6569 Szkoła Podstawowa nr 7 04.04 11:53
139.Anna Ła... #6570 Szkoła Podstawowa 04.04 12:11
138.Barbara Ro... #6571 Szkołą Podstawowa 04.04 12:12
137.Ewa Si... ... #6572 Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp. 04.04 12:26
136.Mirosława La... #6573 Szkoła Podstawowa 04.04 13:06
135.Ewa Ci... #6574 Publiczne Przedszkole Samorządowe 04.04 14:44
134.Wioletta Ko... #6575 Szkoła Podstawowa im. Łuku Mużakowa w Nowych Czaplach 04.04 14:59
133.Iwona Ut... #6576 Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła 04.04 20:17
132.Krystyna Ce... #6577 Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła 04.04 20:18
131.Agnieszka Bu... #6578 Szkoła Podstawowa nr 2 05.04 08:05
130.Barbara Gł... #6579 Szkoła Podstawowa w Ołoboku 05.04 08:10
129.Katarzyna Ko... #6580 Zespół Edukacyjny nr 9 05.04 08:28
128.Kamila St... #6581 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 05.04 08:59
127.Alicja Gr... #6582 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 05.04 08:59
126.Halina Ty... #6583 Szkoła Podstawowa w Przecławiu 05.04 09:18
125.Bernadetta Sa... #6584 Szkoła Podstawowa w Przecławiu 05.04 09:18
124.Sabina Kw... #6585 Szkoła Podstawowa w Czarnowicach 05.04 09:25
123.Alicja Ut... #6586 Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 05.04 09:56
122.Anita Ka... #6587 Szkoła Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 05.04 09:57
121.Mateusz So... #6588 Szkoła Podstawowa w Grabicach 05.04 10:33
120.Monika Gr... #6589 Szkoła Podstawowa w Grabicach 05.04 10:34
119.Ewa Da... #6590 Przedszkole Miejskie nr 11 05.04 11:06
118.Alicja Ol... #6591 Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła 05.04 11:15
117.Joanna Gu... #6592 Ze nr 9 05.04 12:41
116.Emilia Pa... #6593 Przedszkole Miejskie nr 11 05.04 17:34
115.Grażyna Kw... #6594 Zespół Edukacyjny nr 9 - Szkoła Podstawowa nr 11 w Zielonej Górze 05.04 21:17
114.Anna Kl... #6595 Przedszkole Miejskie nr 19, im. Jana Brzechwy 05.04 22:26
113.Dorota To... #6596 Przedszkole Miejskie nr 19, im. Jana Brzechwy 05.04 22:30
112.Dorota Zd... #6597 Szkoła Podstawowa w Starosiedlu 06.04 07:51
111.Renata Ba... #6598 Szkoła Podstawowa nr 4 w Gorzowie Wlkp. 06.04 09:09
110.Anna Bu... #6599 Szkoła Podstawowa 06.04 10:47
109.Alicja Bo... #6600 Zespoł Kształcenia Specjalnego nr 1 06.04 10:54
108.Maria Gł... #6601 Zespoł Kształcenia Specjalnego nr 1 06.04 10:56
107.Ewa Si... #6602 Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 06.04 11:32
106.Katarzyna Ko... #6603 Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka 06.04 11:35
105.Sławomira Ma... #6604 Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 06.04 11:44
104.Joanna Ba... #6605 Zespół Edukacyjny w Brójcach Szkoła Podstawowa w Brójcach 06.04 13:28
103.Marta Am... #6606 Zespół Edukacyjny w Brójcach Szkoła Podstawowa w Brójcach 06.04 13:29
102.Halina Ko... #6607 Przedszkole nr 1 z Grupami Żłobkowymi ,,pod Jarzębinką" 06.04 13:56
101.Cecylia Br... #6608 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach 06.04 14:10
100.Laurentowska Ma... #6609 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi 06.04 15:11
99.Agnieszka Ad... #6610 Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi i Oddziałami Sportowymi 06.04 15:12
98.Beata Rz... #6611 Przedszkole Miejskie nr 16 06.04 16:58
97.Arleta Ka... #6612 Przedszkole Miejskie nr 16 06.04 16:58
96.Agnieszka Ol... #6613 Szkoła Podstawowa w Wielisławicach 08.04 19:43
95.Aldona Uł... #6614 Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich 09.04 09:27
94.Dorota Żo... #6615 Szkoła Podstawowa Im.Adama Mickiewicza w Kłodawie 09.04 10:48
93.Ewa Ga... #6616 Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp 09.04 12:49
92.Anna Kw... #6617 Szkoła Podstawowa nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi im. Bohaterów Westerplatte w Gorzowie Wlkp 09.04 12:50
91.Małgorzata To... #6618 Przedszkole Samorządowe nr 2 "Pinokio" 09.04 15:58
90.Elżbieta Ba... #6619 Oddziały Przedszkolne w Zso nr 16 09.04 18:38
89.Marta Ro... #6620 Zespół Edukacyjny nr 8 09.04 19:21
88.Władysław Ko... #6621 Zespół Edukacyjny nr 8 09.04 19:22
87.Tomasz Fi... #6622 Szkoła Podstawowa im. J.Korczaka w Międzylesiu 10.04 08:43
86.Kamilia Ku... #6623 Szkoła Podstawowa w Wielisławicach 10.04 08:54
85.Halina Br... #6624 Szkoła Podstawowa w Golicach 10.04 11:28
84.Małgorzata Kl... #6625 Zespół Edukacyjny nr 5 10.04 11:44
83.Iwona Cz... #6626 Szkoła Postawowa nr 1 w Sulechowie 11.04 10:26
82.Jadwiga Gr... #6627 Przedszkole Samorządowe nr 1 "Jarzębinka" 11.04 10:26
81.Bogumiła Le... #6628 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego 11.04 11:16
80.Alicja Le... #6629 Szkoła Podstawowa w Wicinie 11.04 12:18
79.Jolanta Do... #6630 Szkoła Podstawowa w Tucznie 11.04 13:21
78.Katarzyna Si... #6631 Szkoła Podstawowa w Bobrówku 11.04 13:23
77.Ewa Pa... #6632 Zespół Szkół Mechanicznych 11.04 15:20
76. Ma... Kr... #6633 Szkola Podstawowa nr 1 w Sulechowie 11.04 20:59
75.Stanisława Zi... #6634 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 11.04 21:26
74.Agnieszka Kę... #6635 Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. 12.04 08:10
73.Małgorzata Ja... #6636 Zespół Szkół Budowlanych i Samochodowych w Gorzowie Wlkp. 12.04 08:10
72.Katarzyna Ra... #6637 I Liceum Ogólnokształcące We Wschowie 12.04 08:40
71.Mateusz No... #6638 I Liceum Ogólnokształcące We Wschowie 12.04 08:42
70.Agnieszka Ja... #6639 I Liceum Ogólnokształcące We Wschowie 12.04 08:43
69.Sylwia Gł... #6640 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 12.04 16:00
68.Bożena Iw... #6641 Przedszkole w Torzymiu 13.04 07:51
67.Paulina Pi... -... Su... ... #6642 Psse 13.04 08:08
66.Justyna Gr... ... #6643 Psse 13.04 08:09
65.Izabela My... #6644 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcacych 13.04 08:57
64.Sławomir Si... #6645 Szkoła Podstawowa im. Włodzimierza Korsaka w Jeninie 13.04 09:01
63.Marzena Km... #6646 Miejskie Przedszkole Nr3 Im Misia Uszatka 13.04 09:19
62.Krzysztof Gr... #6647 Szkoła Podstawowa im. Gen. Prof. Elżbiety Zawackiej w Santoku 13.04 10:01
61.Małgorzata So... #6648 Szkoła Podstawowa im. Gen. Prof. Elżbiety Zawackiej w Santoku 13.04 10:02
60.Ewa Ku... #6649 Miejskie Przedszkole nr 17 "Chatka Puchatka" 13.04 10:47
59.Ewa Dr... #6650 Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie 13.04 10:48
58.Ewa Ja... #6651 Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców 13.04 10:56
57.Teresa Ma... #6652 Szkoła Podstawowa im. Polskich Strażaków w Trzemesznie 13.04 11:09
56.Elżbieta Do... #6653 Gminne Przedszkole Publiczne w Bogdańcu 13.04 11:29
55.Małgorzata Lu... #6654 Gminne Przedszkole w Santoku 13.04 11:34
54.Jacek Sm... #6655 Szkoła Podstawowa w Sławie 13.04 11:36
53.Anna Wi... #6656 Przedszkole nr 2 im. Małych Odkrywców 13.04 12:11
52.Elżbieta Ku... #6657 Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Ściechowie 13.04 12:56
51.Dorota Na... #6658 Miejskie Przedszkole nr 6 13.04 12:59
50.Magdalena Ri... #6659 Szkoła Podstawowa 13.04 13:20
49.Joanna Pa... ... #6660 Szkoła Podstawowa im. H.Sienkoewicza w Bogdancu 13.04 15:03
48.Urszula Li... #6661 Przedszkole Gminne Im.Midsia Uszatka w Krzeszycach 13.04 15:19
47.Dorota Fa... ... #6662 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Bogdańcu 13.04 17:27
46.Katarzyna Bo... #6663 Przedszkole w Boczowie 15.04 16:39
45.Artur Żo... #6664 Szkoła Podstawowa nr 1 Im.Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą 16.04 07:51
44.Beata Br... #6665 Zespół Edukacyjny w Kołczynie 16.04 09:24
43.Zuzanna Ad... #6666 Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu 16.04 09:42
42.Danuta Gą... #6667 Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 16.04 09:44
41.Halina St... #6668 Przedszkole nr 2 16.04 09:45
40.Hanna Sz... #6669 Gminne Przedszkole 16.04 10:14
39.Beata St... #6670 Szkoła Podstawowa im. H.Sienkiewicza w Bogdańcu 16.04 10:43
38.Katarzyna Sz... #6671 Przedszkole Miejskie nr 4 16.04 12:25
37.Magdalena Sz... #6672 Przedszkole Gminne w Wawrowie 16.04 12:52
36.Małgorzata Mu... #6673 Szkoła Podstawowa Im.Orląt Lwowskich 16.04 13:37
35.Elżbieta St... #6674 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków 16.04 13:37
34.Renata Ce... #6675 Przedszkole Samorządowe nr 4 16.04 13:42
33.Jolanta Bo... #6678 Przedszkole Miejskie nr 4 "Bajka" 16.04 14:41
32.Joanna Gó... ... #6679 Przedszkole Miejskie nr 19, im. Jana Brzechwy 16.04 17:53
31.Magdalena Ma... #6680 Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Chlebowie 16.04 19:54
30.Joanna Ob... #6681 Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Sportowymi w Międzyrzeczu 17.04 07:47
29.Kamila Ło... #6682 Przedszkole Samorządowe nr 3 "Miś Uszatek" 17.04 08:38
28.Katarzyna Ma... #6683 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Kraj. 17.04 09:26
27.Maciej Mi... #6684 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Strzelcach Kraj. 17.04 09:27
26.Ewa Żó... #6685 Miejskie Przedszkole nr 11 "Tęczowy Zakątek" 17.04 09:57
25.Iwona Mi... #6686 Miejskie Przedszkole nr 11 "Tęczowy Zakątek" 17.04 09:58
24.Milena Ir... #6687 Miejskie Przedszkole nr 22 "Kraina Ekoludków" 17.04 11:17
23.Joanna Jó... Je... #6688 Zespoł Szkół Elektrycznych 17.04 12:02
22.Agnieszka Du... #6689 Centrum Kształcenia Zawodowego 17.04 12:09
21.Jolanta Sz... #6690 Ze 4 w Zielonej Górze 17.04 13:45
20.Jolanta Ma... #6691 Ze 4 w Zielonej Górze 17.04 13:46
19.Halina Jr... #6692 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 17.04 20:51
18.Natallia Kr... #6693 Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 14 17.04 21:03
17.Magdalena Ja... #6694 Zespół Szkolno-Przedszkolny, Przedszkole Miejskie "Bajka" 17.04 21:30
16.Maria Pi... #6695 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Witnicy 18.04 07:35
15.Izabela Wi... #6696 Zespól Edukacyjny nr 7 w Zielonej Górze 18.04 09:16
14.Katarzyna Po... #6697 Zespół Szkół Gastronomicznych, Zespół Szkół Odzieżowych 18.04 10:21
13.Anna Ku... #6698 Szkoła Podstawowa w Torzymiu 18.04 13:11
12.Maria Tr... #6699 Zespół Szkół Specjalnych Nr14 18.04 22:50
11.Katarzyna Po... #6700 Szkoła Podstawowa 18.04 23:32
10.Beata Ko... #6701 Przedszkole Miejskie nr 21 im. Misia Uszatka 19.04 12:37
9.Sylwia Sz... #6702 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy 19.04 13:09
8.Lucyna Ku... #6703 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy 19.04 13:11
7.Małgorzata Hr... #6704 Specjalny Ośrodek Szkolno -Wychowawczy 19.04 13:12
6.Beata Bi... #6705 Przedszkole Miejskie nr 29 "Kasztanowa Kraina" 19.04 15:48
5.Wioletta Ło... #6706 Zespół Szkół w Cybince 20.04 09:38
4.Dagmara Du... #6707 Zespół Szkół Gastronomicznych Im.Febronii Gajewskiej-Karamać 20.04 10:10
3.Żaneta Sz... #6708 Szkoła Podstawowa nr 9 20.04 11:59
2.Oliwia Gł... -... Da... #6709 Szkoła Podstawowa nr 21 z Oddzałami Integracyjnymi i z Oddziałami Sportowymi 20.04 12:35
1.Katarzyna Bu... #6710 Szkoła Podstawowa nr 2 23.04 08:31

Jeżeli wprowadzone dane będą wymagać korekty lub wystąpią duplikaty/rezygnacja (proszę podać identyfikator)- wszelkie uwagi prosimy kierowac pod adres
l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl


używasz przeglądarki: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

stronę przegląda 2 użytkowników (rekord. 32) , odsłon: 1172