Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji.


ORGANIZATOR:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

TERMIN i MIEJSCE:

6 – 7 grudnia 2017 r., Hotel „Tanzanit”, Os. Junior 57,  Jesionka, 67-415 Kolsko

CEL KONFERENCJI:

– doskonalenie umiejętności zarzadzania szkołą
– poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności dyrektorów różnych typów szkół w zakresie realizacji ich zadań w kontekście reformy systemu edukacji
– planowanie działań podnoszących efektywność wprowadzania zmian wynikających ze zmian w prawie oświatowym
– wymiana doświadczeń w zakresie optymalizowania funkcjonowania szkół w zmieniającej się rzeczywistości

PROGRAM KONFERENCJI:

 

6 grudnia 2017 r.

09.30 -10.30

Rejestracja uczestników

10.30 -11.00

Rozpoczęcie konferencji, powitanie uczestników

Rola dyrektora szkoły w kontekście zmian.

Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty

11.00 -11.45

Praktyczne rozwiązania prawne i organizacyjne w pracy dyrektora szkoły w dobie reformy oświaty.

Leszek Weichert  – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

11.45 - 12.30

Wnioski z badań prof. J. Hattiego jako inspiracja do rozwoju szkoły.

Dorota Dąbrowska – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

12.30 -13.00

Przerwa kawowa

13.00 -14.00

Regulaminy i procedury w szkole/placówce w związku ze zmianami w prawie oświatowym.

Elżbieta Rostkowska – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

14.00 -15.00

Obiad

15.00 -16.30

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jako zadanie dyrektora szkoły.

Lidia Pyżyńska, Barbara Basińska – Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

16.30 -17.00

Przerwa kawowa

17.00 -18.30

Przywódcza rola dyrektora szkoły. Współpraca w szkole warunkiem jakości oraz efektywności pracy zespołowej uczniów i nauczycieli.

Maria Furtak, Barbara Benyskiewicz - Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zielona Góra

 

18.30 - 20.00

Wymiana doświadczeń – dyskusja w grupach poszczególnych typów szkół (przy kawie).

20.00

Kolacja


7 grudnia 2017 r.

08.00 - 09.00

Śniadanie

09.00 - 10.00

10.00 - 11.00

Program wychowawczo-profilaktyczny w szkole.

Dorota Janiszewska, Jadwiga Krzewska-Gordzijewska -  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

11.00 - 11.30

Przerwa kawowa

11.30 - 13.45

Statut jako jeden z aktów prawnych prawa wewnętrznego szkoły.

 

Wanda Derska-Koziński – Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra

13.45 - 14.00

Podsumowanie konferencji.

Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty

14.00

Obiad

       

 

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się pod adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje i odesłanie jej pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. lub pocztą e-mail na adres: g.rados@ko-gorzow.edu.pl skan podpisanego pisma.

Uczestnik pokrywa część kosztów organizacji konferencji wpłacając kwotę 295 zł. od osoby. Płatność należy uregulować na konto obsługujące hotel Tanzanit po zakwalifikowaniu kandydata na konferencję. Dane do wpłaty: Dobre Zarządzanie sp. z o. o. 51-126 Wrocław ul. Kamieńskiego 205. Nr konta 88 1140 2004 0000 3102 7665 2915. Telefon kontaktowy do hotelu 68 352 4000, 797 102 449.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o kwalifikacji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń.

 

Pobierz formularz zgłoszeniowy (dane do faktury) oraz zarejestruj się na 

 http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje

 

 

 


Miejsce narady: Hotel „Tanzanit”, Os. Junior 57,  Jesionka, 67-415 Kolsko
Rozpoczęcie: 2017-12-06 09:30:00
Zakończenie: 2017-12-07 14:00:00
Rejon:
Konferencja przeznaczona dla typów:
Konferencja przeznaczona dla powiatów:

Rejestracja została zamknięta. Osiągnięto limit uczestników.
(lista jest weryfikowana, limit może ulec zmianie).

Lista aktualnych uczestników

Wykorzystanie miejsc: 100%
Zajętych: 97, Wolnych: 0, Max: 97
Lp. Imię, Nazwisko Identyfikator Placówka Zgłoszono
97.Ewa Pręt #6257 Miejsko-Gminny Zespół Oswiaty 15.11 14:06
96.Sławomir Wojciuszkiewicz #6259 Szkoła Podstawowa nr 1 im. J. Korczaka 15.11 14:07
95.Beata Machelska #6260 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 15.11 14:20
94.Arleta Śniatecka #6264 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Żarach 15.11 14:42
93.Małgorzata Penkal #6265 Katolicka Szkoła Podstawowa w Żarach 15.11 14:49
92.Elżbieta Serwatka #6268 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich 15.11 15:21
91.Marzanna Odulińska #6269 Zespół Szkolno - Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich 15.11 15:22
90.Kinga Grzelak #6270 Szkoła Podstawowa w Lubanicach 15.11 15:28
89.Elżbieta Naumowicz #6271 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą 15.11 15:36
88.Leszek Naumowicz #6273 Zespół Szkół Kostrzyn nad Odrą 15.11 15:37
87.Marta Bobrowska #6274 Szkoła Podstawowa w Santoku 15.11 15:42
86.Elżbieta Bronisz #6275 Szkoła Podstawowa Drawiny 15.11 15:49
85.Sylwia Dworecka #6276 Szkoła Podstawowa 15.11 16:14
84.Jerzy Koziura #6277 Szkoła Podstawowa nr 20 15.11 16:21
83.Maria Zawadzka #6278 Szkoła Podstawowa nr 7 15.11 16:29
82.Iwona Turczyńska #6279 Szkoła Podstawowa nr 21 15.11 16:38
81.Jolanta Hreniak #6280 Szkoła Podstawowa nr 9 Gorzów Wlkp. 15.11 16:40
80.Beata Szmit #6281 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 15.11 16:40
79.Małgorzata Dolata #6282 Szkoła Podstawowa nr 5 15.11 16:50
78.Emil Błaszkowski #6283 Zespół Szkół nr 14 15.11 16:59
77.Alicja Borkowska #6284 Zespół Kształcenia Specjalnego nr 1 15.11 17:15
76.Jolanta Sikora #6285 Szkoła Podstawowa nr 13 15.11 17:43
75.Zbigniew Kubasik #6286 Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Nojiego 15.11 18:05
74.Urszula Jarmuszka #6287 Zespół Szkół 15.11 18:15
73.Agnieszka Terebinska #6288 Szkoła im. Jana Pawła II w Zlotniku 15.11 19:47
72.Marek Piechowiak #6289 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 15.11 19:59
71.Jacek Olczyk #6290 Szkoła Podstawowa nr 10 Żary 15.11 20:39
70.Lidia Dubniewska #6291 Zespół Edukacyjny nr 9 15.11 20:46
69.Katarzyna Dudzic #6292 Zespół Edukacyjny nr 1 im. Jeana De La Fontaine`a 15.11 20:53
68.Liliana Reimann #6293 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Świdnicy 15.11 21:22
67.Andrzej Bajko #6294 Szkoła Podstawowa nr 2 15.11 21:33
66.Małgorzata Polak #6295 Szkoła Podstawowa 15.11 22:15
65.Katarzyna Gromiec #6297 Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Sportowymi im. Szarych Szeregów 16.11 07:49
64.Ewa Omelczuk #6298 Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. Jana Pawła II 16.11 08:02
63.Janusz Hwozdyk #6299 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gorzowie Wlkp. 16.11 08:05
62.Lucyna Kucała #6300 Publiczna Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera w Lubrzy 16.11 08:18
61.Tomasz Szewczyk #6301 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu 16.11 08:34
60.Stefania Mirecka #6303 Szkoła Podstawowa im. J. Wybickiego w Bytomiu Odrzańskim 16.11 08:44
59.Dorota Grzelak #6306 Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w Gubinie 16.11 08:50
58.Dorota Stebelska #6307 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Żaganiu 16.11 08:51
57.Katarzyna Sikora #6308 Szkoła Podstawowa im. Kazimierza Kremera w Bobrówku 16.11 08:57
56.Halina Żaczek #6309 Szkoła Podstawowa w Czarnowicach 16.11 08:58
55.Beata Smalec #6310 Zespół Edukacyjny 16.11 09:00
54.Jolanta Dobosz #6311 Szkoła Podstawowa w Tucznie 16.11 09:05
53.Jolanta Gintowt #6312 Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Baczynie 16.11 09:15
52.Przemysław Grabiec #6313 Zespól Edukacyjny nr 6 Zielona Góra 16.11 09:17
51.Władysław Kondras #6314 Zespół Edukacyjny nr 8 w Zielonej Górze 16.11 09:25
50.Marta Czerniawska #6316 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi 16.11 09:38
49.Piotr Graczyk #6317 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi 16.11 09:40
48.Beata Korban #6318 Zespół Szkół nr 12 im. Jana III Sobieskiego 16.11 09:45
47.Stanisław Jodko #6319 Zespół Szkół Elektrycznych 16.11 09:48
46.Sławomir Klementowski #6320 Szkoła Podstawowa Nr1 w Sulechowie 16.11 09:50
45.Beata Miniach #6323 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr5 16.11 10:00
44.Andrzej Brychcy #6324 Szkoła Podstawowa nr 18 w Zielonej Górze 16.11 10:00
43.Adam Szymczak #6326 Szkoła Podstawowa nr 1,im.Henryka Sienkiewicza 16.11 10:01
42.Artur Mielczarek #6329 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli 16.11 10:17
41.Ewa Kazuś #6330 Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki 16.11 10:17
40.Bogusław Boryczka #6331 Szkoła Podstawowa w Krzepielowie 16.11 10:18
39.Damian Wentland #6332 Zespół Szkół Ogólnokształcacych 16.11 10:18
38.Ewa Jałowy #6333 Szkoła Podstawowa w Ciecierzycach 16.11 10:21
37.Małgorzata Stodulska #6334 Szkoła Podstawowa nr 5 im. Polskich Noblistów w Żarach 16.11 10:30
36.Jacek Prońko #6335 Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika 16.11 10:31
35.Elżbieta Nowak #6336 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zielonej Górze 16.11 10:32
34.Tomasz Muńko #6338 Szkoła Podstawowa nr 8 16.11 10:43
33.Wioletta Burdziak #6339 Zespół Szkół 16.11 10:46
32. Borowik Justyna #6340 Szkoła Podstawowa nr 8 Zielona Góra 16.11 10:53
31.Danuta Wilińska-Grzesiuk #6342 Szkoła Podstawowa Specjalna w Wojnowie Przy Szpitalu Rehabilitacyjno-Leczniczym Dla Dzieci 16.11 10:59
30.Dariusz Łado #6343 Bursa 16.11 11:13
29.Marlena Młynarczyk #6344 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 16.11 11:24
28.Iwona Boryczka #6345 Szkoła Podstawowa w Starym Strączu 16.11 11:26
27.Robert Siegel #6346 Szkoła Podstawowa nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Gubinie 16.11 11:29
26.Halina Tylka #6347 Szkoła Podstawowa w Przecławiu 16.11 11:36
25.Antonina Dec-Krupowicz #6348 Szkoła Podstawowa w Przecławiu 16.11 11:37
24.Bogumiła Hałas #6349 Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Sportowymi 16.11 11:37
23.Paweł Juckiewicz #6350 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 16.11 11:38
22.Anna Maciejewicz #6351 Zespół Szkół Odzieżowych im. K. Kieślowskiego 16.11 11:39
21.Wojciech Obrzezgiewicz #6352 Szkoła Podstawowa w Deszcznie 16.11 11:40
20.Justyna Krzyżańska #6353 Szkoła Podstawowa nr 2 We Wschowie 16.11 11:51
19.Teresa Konieczka #6354 Zespół Szkół Ekologicznych 16.11 11:52
18.Urszula Broda #6355 Zespół Szkół Ekologicznych 16.11 11:52
17.Andrzej Waldman #6356 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 16.11 11:58
16.Katarzyna Piechota #6357 Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego 16.11 11:59
15.Ewa Szmit #6358 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 16.11 11:59
14.Tomasz Chwałek #6359 Zespół Placówek Oświatowych 16.11 12:02
13.Danuta Pawłowska #6362 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 16.11 12:19
12.Hanna Mickiewicz-Kędziora #6363 IV Lo Gorzów Wielkopolski 16.11 12:28
11.Marzenna Hozakowska #6364 Zespół Szkół Ekologicznych 16.11 12:47
10.Monika Przysmak #6365 Niepubliczna Szkoła Podstawowa 16.11 12:51
9.Sylwester Buczyński #6366 Zespół Szkół w Przyborowie 16.11 12:52
8.Gabriela Fiedler #6367 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Ekonomicznych 16.11 12:52
7.Sławomira Marszałek #6368 Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 16.11 12:53
6.Ewa Sienkiewicz #6369 Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy 16.11 13:04
5.Małgorzata Kamińska #6370 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słubicach 16.11 13:09
4.Teresa Wieczorek #6371 Szkoła Podstawowa w Golicach 16.11 13:11
3.Jolanta Szlachetka #6372 Zespól Edukacyjny nr 4 Zielona Góra 16.11 13:21
2.Aleksandra Grządko #6373 L O im. K. Baczyńskiego w Nowej Soli 16.11 13:47
1.Beata Laskowska- Trzeciak #6376 Szkoła Podstawowa im. Lotników Alianckich w Iłowej 16.11 14:03

Jeżeli wprowadzone dane będą wymagać korekty lub wystąpią duplikaty/rezygnacja (proszę podać identyfikator)- wszelkie uwagi prosimy kierowac pod adres
l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl


używasz przeglądarki: CCBot/2.0 (http://commoncrawl.org/faq/)

stronę przegląda 2 użytkowników (rekord. 32) , odsłon: 2027