Edukacja włączająca – dobra edukacja


Z uwagi na konieczność kontynuowania działań dotyczących upowszechniania rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zapraszam na Konferencję poświęconą tym zagadnieniom. Konferencja odbędzie się 28 listopada 2017 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.

ZMIANA TERMINU z 30 LISTOPADA na 28 LISTOPADA

Program Konferencji poniżej. W przypadku pytań proszę kontaktować się z osobą odpowiedzialną za zorganizowanie konferencji – p. Ewą Krzyżanowską, st. wizytatorem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, tel. 95/725 50 25

Temat:

Edukacja włączająca w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Termin:

28.11.2017 r., godz. 1000 - 1530

Miejsce:

II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.

Cel:

1) Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

2) Upowszechnianie rozwiązań prawnych oraz dobrych praktyk w zakresie organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Godzina

Zagadnienia

Prowadzący

1000 - 1015

Nie bój się żyć….

1. Powitanie uczestników Konferencji. Wystąpienie Lubuskiego Kuratora Oświaty.

Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty

1015 - 1145

2. Istota edukacji włączającej w podnoszeniu jakości edukacji wszystkich uczniów

dr Agnieszka Olechowska - wykładowca

Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie

1045 - 1220

Przerwa

1220 - 1420

3. Zmiany w przepisach prawa dotyczące organizacji kształcenia i wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Otwieram drzwi mojej szkoły….

Dyskusja

Ewa Krzyżanowska - starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

1420 - 1520

4. Prezentacja dobrych praktyk – przedstawienie aktywnej formy realizacji działań szkoły z udziałem uczniów.

Przedszkole Samorządowe w Sławie

Szkoła Podstawowa w Łęknicy

Szkoła Podstawowa nr 15 w Gorzowie Wlkp.

I Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp.

1520 - 1530

5. Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Ewa Rawa - Lubuski Kurator Oświaty


Miejsce narady: II Liceum Ogólnokształcące w Gorzowie Wlkp., ul. Przemysłowa 22, 66-400 Gorzów Wlkp.
Rozpoczęcie: 2017-11-28 10:00:00
Zakończenie: 2017-11-28 15:00:00
Rejon:
Konferencja przeznaczona dla typów:
Konferencja przeznaczona dla powiatów:

Rejestracja została zamknięta. Konferencja została zakończona.

Lista aktualnych uczestników

Wykorzystanie miejsc: 99%
Zajętych: 99, Wolnych: 1, Max: 100
Lp. Imię, Nazwisko Identyfikator Placówka Zgłoszono
99.Marta Cz... #6116 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi 27.10 11:00
98.Violetta Mi... #6117 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej z Oddziałami Integracyjnymi 27.10 11:14
97.Beata Mi... #6118 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr5 27.10 11:19
96.Renata By... #6119 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr5 27.10 11:22
95.Beata Tu... #6120 Szkoła Podstawowa 27.10 12:11
94.Jolanta Kł... #6121 Szkoła Podstawowa 27.10 12:13
93.Halina Ty... #6122 Szkoła Podstawowa w Przecławiu 27.10 12:39
92.Artur Mi... #6123 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Nowej Soli 27.10 12:47
91.Zuzanna Ad... #6124 Przedszkole nr 1 im. Przyjaciół Stumilowego Lasu 27.10 13:12
90.Halina St... #6125 Przedszkole nr 2 27.10 13:12
89.Małgorzata Po... #6126 Szkoła Podstawowa im. T.Kościuszki 27.10 13:16
88.Arkadiusz Si... #6127 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie 27.10 13:25
87.Marek Pi... #6128 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 16 27.10 13:28
86.Donata Ma... #6129 Szkoła Podstawowa nr 3 im. H. Sienkiewicza w Drezdenku 27.10 13:38
85.Danuta Gą... #6130 Przedszkole nr 3 im. Jana Brzechwy 27.10 13:42
84.Jolanta Gi... #6131 Szkoła Podstawowa Im.Polskich Olimpijczyków w Baczynie 27.10 13:54
83.Maria Ka... #6132 Przedszkole nr 4 27.10 13:55
82.Barbara Cz... #6133 Publiczna Szkoła Podstawowa w Brodach 27.10 14:18
81.Marlena Mł... #6134 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 27.10 14:19
80.Cecylia Br... #6135 Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach 27.10 14:21
79.Małgorzata Re... #6136 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu 27.10 14:28
78.Donata Gr... #6137 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu 27.10 14:53
77.Kamila Ba... #6138 Szkoła Podstawowa nr 3 Im.Powstańców Wielkopolskich w Międzyrzeczu 27.10 14:58
76.Ewa Dr... #6139 Gminne Przedszkole Publiczne w Jeninie 27.10 15:38
75.Dariusz Dr... #6140 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu 27.10 15:40
74.Monika Wi... ... #6141 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Bogdańcu 27.10 17:10
73.Elżbieta Na... #6142 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą 27.10 21:31
72.Małgorzata Ma... #6143 Szkoła Podstawowa w Bieniowie 27.10 22:59
71.Aldona Uł... ... #6144 Szkoła Podstawowa nr 1 w Strzelcach Krajeńskich 28.10 06:29
70.Urszula Ja... #6145 Zespół Szkół 28.10 20:31
69.Beata Sz... #6146 Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi 28.10 20:47
68.Mirosława La... #6147 Szkoła Podstawowa 28.10 21:11
67.Agnieszka Li... #6148 Szkoła Podstawowa w Starym Kudowie im. Czesława Wilińskiego 28.10 21:21
66.Małgorzata Gr... #6149 Szkoła Podstawowa Pomnik Rodła 29.10 21:06
65.Anna Ła... #6150 Szkoła Podstawowa im. Pierwszych Osadników 30.10 06:13
64.Katarzyna Śm... #6151 Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej 30.10 07:47
63.Bogusława Po... #6152 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 30.10 08:13
62.Dariusz Ru... #6153 Samorządowa Szkoła Podstawowa im. Obrońców Warszawy 30.10 08:15
61.Barbara Ja... #6154 Przedszkole Miejskie nr 29 "Kasztanowa Kraina" w Gorzowie Wlkp. 30.10 09:14
60.Danuta Ma... #6155 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Kraj. 30.10 09:24
59.Dorota Ko... #6156 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Kraj. 30.10 09:25
58.Izabela #6157 Kutereba 30.10 09:34
57.Lucyna ... No... #6158 Zespół Edukacyjny w Brójcach 30.10 09:56
56.Ewa Pi... #6159 Szkoła Podstawowa w Babimoście 30.10 09:57
55.Marta Am... #6160 Zespół Edukacyjny w Brójcach 30.10 09:57
54.Małgorzata Pa... #6161 Zespół Szkół Gastronomicznych Im.Febronii Gajewskiej-Karamać 30.10 09:58
53.Aneta Ma... ... #6162 Zespół Edukacyjny 30.10 10:16
52.Magdalena Mu... #6163 Zespół Edukacyjny w Bytnicy 30.10 10:17
51.Damian We... #6164 Zespół Szkół Ogólnokształcących 30.10 10:26
50.Małgorzata Fr... #6165 Zespół Szkół Ogólnokształcących 30.10 10:30
49.Ewa Za... #6166 Przedszkole Miejskie nr 21 im. Misia Uszatka w Gorzowie Wlkp. 30.10 10:44
48.Dorota Ma... #6167 Przedszkole Miejskie nr 22 im. Tęczowe Przedszkole 30.10 11:00
47.Dorota Le... #6168 Przedszkole Miejskie nr 31 im. Kubusia Puchatka 30.10 11:01
46.Dorota Pi... #6169 Przedszkole Miejskie nr 13 im. Bolka i Lolka 30.10 11:06
45.Katarzyna Ga... #6170 Przedszkole nr 18 30.10 11:06
44.Danuta Ur... #6171 Publiczna Szkoła Podstawowa Nr3 im. Jana Pawła II w Żaganiu 30.10 11:22
43.Edyta Ko... #6172 Liceum Ogólnokształcące im. Ireny Sendler w Skwierzynie 30.10 11:24
42.Ewa Wa... #6173 Szkoła Podstawowa w Nowym Kurowie 30.10 11:28
41.Wioletta Ło... #6174 Zespół Szkół w Cybince 30.10 11:38
40.Jolanta Ta... #6175 Przedszkole Miejskie nr 23 30.10 11:46
39.Jolanta Św... #6176 Przedszkole Miejskie nr 7 30.10 11:51
38.Anna Ci... #6177 Przedszkole Komunlane nr 1 z Oddziałem Żłobkowym 30.10 12:01
37.Alicja Wo... #6178 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Wojska Polskiego w Szprotawie 30.10 12:01
36.Małgorzata Mu... #6180 Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Żarkach Wielkich 30.10 12:08
35.Małgorzata Wi... #6181 Przedszkole Miejskie nr 30 30.10 12:28
34.Andrzej Wa... #6182 Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy 30.10 14:01
33.Daria Ćw... #6183 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Drezdenku 30.10 14:05
32.Iwona Bu... #6184 Szkoła Podstawowa nr 1 30.10 14:38
31.Zdzisława Fl... #6185 Przedszkole Gminne Kasztanowa Kraina 30.10 14:40
30.Brygida Ko... #6186 Szkola Podstawowa z Oddzialami Integracyjnymi im. J. Kusocińskiego 30.10 14:43
29.Elżbieta Ku... #6187 Szkoła Podstawowa Im.T. Kościuszki w Ściechowie 30.10 14:58
28.Agata Wi... #6188 Przedszkole Samorządowe nr 2 w Strzelcach Kraj. 30.10 15:05
27.Ewa Be... #6191 Przedszkole Miejskie nr 1 w Kożuchowie 30.10 19:07
26.Jolanta Sk... #6192 Zespół Administracyjny Oświaty 30.10 19:38
25.Magdalena Ił... #6193 Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika 30.10 19:40
24.Teresa Ko... #6194 Zespół Szkół Ekologicznych 30.10 22:33
23.Bogumiła Ha... #6195 Szkoła Podstawowa nr 6 Wgorzowie Wlkp. 30.10 23:28
22.Magdalena Ri... #6196 Szkoła Podstawowa 31.10 04:36
21.Anna Kl... #6197 Szkoła Podstawowa 31.10 04:38
20.Zbigniew Py... #6198 Samorządowe Centrum Obsługi Placówek Oświatowych 31.10 07:32
19.Tomasz Sz... #6199 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Żaganiu 31.10 08:04
18.Lidia Du... #6200 Zespół Edukacyjny nr 9 31.10 08:18
17.Alicja Ci... #6201 Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddzialami Integracyjnymi 31.10 08:19
16.Joanna Gu... #6202 Miejskie Przedszkole nr 46 31.10 08:20
15.Katarzyna Du... #6203 Zespół Edukacyjny Nr5 31.10 08:24
14.Barbara Pi... #6204 Publiczne Przedszkole nr 3 w Świebodzinie 31.10 09:00
13.Urszula Wi... #6205 Szkoła Podstawowa nr 1 w Kożuchowie 03.11 08:56
12.Beata Ni... #6206 Miejskie Przedszkole nr 6 w Żaganiu 03.11 09:09
11.Lidia Py... #6207 Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych 03.11 09:14
10.Dorota Ur... #6208 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Niwiskach 03.11 09:19
9.Beata Sm... #6209 Zespół Edukacyjny 03.11 09:46
8.Wioletta Bo... #6210 Przedszkole Miejskie nr 1 Świat Bajeczki Jedyneczki 03.11 09:48
7.Małgorzata Mi... #6211 Przedszkole Komunalne nr 3 w Szprotawie 03.11 09:55
6.Grażyna Kł... #6212 Szkoła Podstawowa nr 3 im. Integracji Europejskiej 03.11 10:08
5.Anna Mo... #6213 Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ośnie Lubuskim 03.11 10:26
4.Alicja Ut... #6214 Szkola Podstawowa nr 4 w Międzyrzeczu 03.11 10:37
3.Danuta Pa... #6215 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 03.11 10:41
2.Janina Go... #6216 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 03.11 10:42
1.Jan Mo... #6217 Szkoła Podstawowa nr 1 Im.Przyjaciół Kostrzyna nad Odrą 03.11 10:44

Jeżeli wprowadzone dane będą wymagać korekty lub wystąpią duplikaty/rezygnacja (proszę podać identyfikator)- wszelkie uwagi prosimy kierowac pod adres
l.moskaluniec@ko-gorzow.edu.pl


używasz przeglądarki: CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)

stronę przegląda 1 użytkowników (rekord. 32) , odsłon: 2500