15 listopada 2017

Konferencja: Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji.

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół
województwa lubuskiego

Kierowanie szkołą w nowych realiach powstałych w związku z reformą oświaty wymaga od dyrektorów szkół wprowadzenia wielu zmian i dostosowań prawnych. Kuratorium Oświaty realizując funkcję wspomagania szkół i ich dyrektorów organizuje konferencję, która ma za zadanie doskonalenie umiejętności zarzadzania szkołą. Konferencja ma przybliżyć przywódczą rolę dyrektora szkoły i funkcjonowanie zespołów nauczycielskich realizujących zadania szkoły. Przekazane treści mają usystematyzować wiedzę związaną ze sprawowanym przez dyrektora nadzorem oraz zweryfikować poprawność realizowanych zadań w świetle zmian.

W związku z powyższym zapraszamy dyrektorów szkół województwa lubuskiego na konferencję pt.  „Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji”, która odbędzie się w dniach 6-7 grudnia 2017 r. w hotelu Tanzanit w Jesionce (gmina Kolsko). W programie przewidziane zostały wystąpienia: ekspertów, konsultantów, doradców oraz wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

Konferencja rozpocznie się 6 grudnia 2017 r. o godz. 1030 w Hotelu „Tanzanit”,
(rejestracja uczestników 930 – 1030)  Os. Junior 57,  Jesionka, 67-415 Kolsko. Zakończenie zaplanowane jest na 7 grudnia 2017 r. około godz. 1400.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 22 listopada 2017 r. poprzez wypełnienie karty zgłoszenia znajdującej się pod adresem: http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje i odesłanie jej pocztą tradycyjną na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wlkp. lub pocztą e-mail na adres: g.rados@ko-gorzow.edu.pl skan podpisanego pisma.

Uczestnik pokrywa część kosztów organizacji konferencji wpłacając kwotę 295 zł. od osoby. Płatność należy uregulować na konto obsługujące hotel Tanzanit po zakwalifikowaniu kandydata na konferencję. Dane do wpłaty: Dobre Zarządzanie sp. z o. o. 51-126 Wrocław ul. Kamieńskiego 205. Nr konta 88 1140 2004 0000 3102 7665 2915. Telefon kontaktowy do hotelu 68 352 4000, 797 102 449.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o kwalifikacji na konferencję decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Pobierz formularz zgłoszeniowy (dane do faktury) oraz zarejestruj się na 

 http://ko-gorzow.edu.pl/konferencje

Lubuski Kurator Oświaty

  / – / Ewa Rawa