13 grudnia 2017

Konferencja pt. „Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji”

Szanowni Państwo

W dniach 6-7 grudnia 2017 roku w Jesionce odbyła się konferencja pt. „Rola dyrektora w kontekście reformy edukacji”, w której uczestniczyło 120 osób. Prowadzącymi poszczególne wykłady byli konsultanci i doradcy metodyczni Wojewódzkiego Ośrodka Meteorycznego w Gorzowie Wlkp. oraz Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Konferencje podsumowała Lubuski Kurator Oświaty p. Ewa Rawa.

Celem konferencji było: doskonalenie umiejętności zarządzania szkołą, poszerzenie wiedzy i rozwinięcie umiejętności dyrektorów różnych typów szkół w zakresie realizacji ich zadań w kontekście reformy systemu edukacji, planowanie działań podnoszących efektywność wprowadzania zmian wynikających ze zmian w prawie oświatowym, wymiana doświadczeń w zakresie optymalizowania funkcjonowania szkół w zmieniającej się rzeczywistości. Konferencja kładła nacisk na przywódczą rolę dyrektora szkoły i funkcjonowanie zespołów nauczycielskich realizujących zadania szkoły. Przekazane treści mają usystematyzować wiedzę związaną ze sprawowanym przez dyrektora nadzorem oraz zweryfikować poprawność realizowanych zadań w świetle zmian.

Materiały z konferencji dostępne są po zalogowaniu się Państwa dyrektorów do komunikatora Systemu ankiet.