21 listopada 2017

Konferencja „Nie bój się psychiatry”

ministerstwo zdrowia newSzanowni Państwo,

W imieniu Dyrekcji Instytutu Psychiatrii i Neurologii zapraszamy na bezpłatną konferencję pod nazwą: „Nie bój się psychiatry”, która skierowana jest do pedagogów, psychologów, nauczycieli oraz wszystkich profesjonalistów zainteresowanych problematyką zdrowia psychicznego i edukacji seksualnej wśród młodzieży szkolnej i młodych dorosłych.

Konferencja jest częścią projektu realizowanego w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego. Nazwa programu: „Prowadzenie działań na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat zdrowia psychicznego i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu, przeciwdziałanie seksualizacji dzieci i młodzieży – w szczególności poprzez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych” w zakresie punktu 1.3, celu operacyjnego 3: „Profilaktyka problemów zdrowia psychicznego i poprawa dobrostanu psychicznego społeczeństwa”.

Wszystkie zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdzie prowadzona jest weryfikacja pod kątem wykonywanego zawodu.

Załączniki

Konferencja - plakat ulotka
Data: 2017-11-21, rozmiar: 3 MB
Nie bój się psychiatry - program konferencji
Data: 2017-11-21, rozmiar: 41 KB