5 października 2017

Konferencja naukowo-metodyczną „Trzeba nam dziś zrozumieć człowieka…”

bursa zielona goraBursa w Zielonej Górze ma zaszczyt zaprosić na Konferencję naukowo-metodyczną „Trzeba nam dziś zrozumieć człowieka…” Jest ona skierowana do kadry pedagogicznej burs, internatów oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Konferencja odbędzie się przy współpracy pracowników naukowo-dydaktycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Wydziału Pedagogiki, Psychologii i Socjologii.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli Lubuski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Zielona Góra.

 

Konferencja będzie zorganizowana w trzech wymiarach tematycznych:

 1. Wymiar SPOŁECZNY obejmuje rozważania dotyczące:
 • radykalne i ekstremalne zachowania młodzieży,
 • zachwiane relacje społeczne,
 • przestępczość i demoralizacja młodzieży,
 • bierność społeczna.
 1. Wymiar PSYCHICZNY obejmuje rozważania dotyczące:
 • osamotnienie młodych ludzi,
 • depresja,
 • zaburzenia odżywiania,
 • zaburzenia osobowości.
 1. Wymiar ZAGROŻEŃ ROZWOJOWYCH obejmuje rozważania dotyczące:
 • cyberprzemoc,
 • świat wirtualny vs świat realny,
 • cyberprzestrzeń a budowanie tożsamości młodego człowieka,
 • stalking.

Pierwsza część konferencji będzie miała charakter plenarny i zostaną wygłoszone referaty wprowadzające do trzech wymiarów tematycznych.

Druga część konferencji będzie odbywała się w trzech zespołach tematycznych odpowiadających wymiarom prezentowanym w części plenarnej i będzie miała charakter panelu dyskusyjnego.

Trzecia część konferencji będzie również odbywała się w trzech zespołach tematycznych, jednak odbywać się będzie w konwencji warsztatów i ma dostarczyć uczestnikom pewnych metodycznych, narzędziowych rozwiązań.

 

Program konferencji:

8:45 – 9:15      Rejestracja uczestników, powitalna kawa
9:15 – 9:30      Uroczyste otwarcie Konferencji
9:30 – 11:00    Wystąpienia plenarne – kadra Uniwersytetu Zielonogórskiego
11:00 – 11:30  Przerwa na lunch
11:30 – 12:30  Panele dyskusyjne w trzech grupach tematycznych: Wymiar SPOŁECZNY,
Wymiar PSYCHICZNY, Wymiar ZAGROŻEŃ ROZWOJOWYCH
12:30 – 12:45  Przerwa kawowa
12:45 – 13:45  Panele narzędziowe w trzech grupach tematycznych: Wymiar SPOŁECZNY,
Wymiar PSYCHICZNY, Wymiar ZAGROŻEŃ ROZWOJOWYCH
13:45 – 14:00  Podsumowanie Konferencji, wręczenie certyfikatów

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

 

Ze względów organizacyjnych do udziału w Konferencji zapraszamy max. 2 osoby z placówki.

 

Termin konferencji: 27 października 2017 roku

Godzina: 9:00 – 14:00

Miejsce konferencji: BURSA ul. Botaniczna 60, Zielona Góra

Kontakt: tel. 68 329 97 21, bursa@bursa.zgora.pl, www.bursa.zgora.pl

 

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW NA WYBRANĄ GRUPĘ TEMATYCZNĄ (PANEL DYSKUSYJNY I WARSZTAT): https://bursa.evenea.pl