5 października 2017

Konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”

swpsNa prośbę Rzecznika Praw Dziecka informuję, że w dniach 16 i 17 listopada 2017 r. w SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie, ul. Grochowskiej 19/31 odbędzie się konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni”, skierowana do dyrektorów i psychologów poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz psychologów szkolnych.

Organizatorem konferencji pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka jest SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie oraz Ogólnopolska Sekcja Diagnozy Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W 2015 r. rozpoczęły się w Polsce różnorodne działania zmierzające do wypracowania jednolitych standardów diagnozy psychologicznej w edukacji. Wypracowanie ich ostatecznego kształtu ma zostać poprzedzone szeroką społeczną dyskusją na ten temat. Dlatego właśnie konferencja „Dobre praktyki w diagnozie psychologicznej w obszarze edukacji – standardy dla poradni” jest planowana jako forum do dyskusji nad standardami diagnozy psychologicznej w edukacji. Organizatorzy chcą w ten sposób połączyć prace nad standardami z teoretycznymi i akademickimi wymogami stawianymi profesjonalnej diagnozie psychologicznej z wymaganiami wynikającymi ze statutowych zadań realizowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

Udział w konferencji jest bezpłatny i obejmuje uczestnictwo w warsztatach, materiały konferencyjne oraz catering.

Zgłoszenia są przyjmowane do 3 listopada 2017 r. na stronie:

https://www.swps.pl/nauka-i-badania/konferencje/16443-dobre-praktyki-w-diagnozie-psychologicznej

Wszelkie pytania można kierować na adres mailowy: diagnoza.konferencja@swps.edu.pl