27 marca 2018

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIGO

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół realizujących Program Podnoszenia Efektywności Kształcenia
w Szkołach Województwa Lubuskiego.

Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Bogdańcu, ul. Pocztowa 7, 66-450 Bogdaniec.

Program konferencji w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału i przesłanie karty zgłoszenia do dnia 18 kwietnia 2018 r. na adres j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl. O przydziale do grupy obserwującej lekcje decyduje kolejność zgłoszeń.

Załączniki

karta zgłoszenia
Data: 2018-03-27, rozmiar: 11 KB