13 grudnia 2017

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek kształcenia specjalnego, zapraszamy na konferencję

pt. Model organizacyjny pracy szkół specjalnych w aspekcie realizacji zadań związanych ze wspomaganiem szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Celem konferencji jest wyposażenie dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego w wiedzę nt roli ośrodków kształcenia specjalnego we wspomaganiu pracy uczniów ze SPE w szkołach ogólnodostępnych.

Konferencja odbędzie się w dniu 12 stycznia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich, ul. Kościuszki 28, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

Harmonogram konferencji w załączeniu.

Prosimy o potwierdzenie udziału na adres : j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl

Załączniki