16 grudnia 2019

Komunikat w sprawie odbioru aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli – sesja zimowa 2019

Szanowni Państwo Dyrektorzy Informujemy, że akty nadania stopnia awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego – sesja zimowa 2019,  będą do odbioru podczas narad organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. dla dyrektorów szkół placówek. Pozostałe, nieodebrane akty będą dostępne od dnia 20.12.2019 w siedzibie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.,  Delegaturze KO w Zielonej Górze oraz Terenowych Zespołach Wizytatorów w Międzyrzeczu, Sulęcinie i w Żarach, odpowiednio do miejsca lokalizacji szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.