19 października 2020

Komunikat Komitetu Głównego Olimpiady Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego

W związku z sytuacją sanitarną oraz wprowadzeniem stref czerwonych w prawie połowie powiatów oraz przejściem wielu szkół w tryb tzw. nauczania hybrydowego lub zdalnego, Komitet Główny Olimpiady informuje:

  1. Szkoły prowadzące naukę w trybie normalnym lub hybrydowym zobowiązane są do przeprowadzenia zawodów w terminie podanym przez Komitet Główny, czyli 22 października, między godz. 9 a 14 (dokładną godzinę wyznacza szkolna komisja egzaminacyjna).
  2. Szkoły, które przeprowadzą zawody szkolne w terminie 22 października, zobligowane są do przesłania protokołu egzaminacyjnego do 6 listopada (decyduje data stempla pocztowego).
  3. Szkoły, które w dniach 22-30 października odbywają nauczanie w trybie zdalnym, zgodnie z Regulaminem Olimpiady (rozdział VIII, pkt. 1) mogą przeprowadzić zawody szkolne w terminie późniejszym, jednak nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od terminu wyznaczonego przez Komitet Główny. Decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu podejmują szkolne komisje egzaminacyjne.
  4. Z uwagi jednak na bardzo szczególną sytuację, w której znalazły się powiaty objęte czerwoną strefą sanitarną i pracą szkół wyłącznie w trybie zdalnym, Komitet Główny informuje, by tylko i wyłącznie ww. szkoły przeprowadziły zawody szkolne w terminie najpóźniej do 6 listopada. W tym przypadku decyzję o wyznaczeniu dodatkowego terminu podejmują szkolne komisje egzaminacyjne. Zawody szkolne, przeprowadzone w terminie późniejszym nie będą przez Komitet Główny uwzględnione.
  5. Szkoły, które zmuszone są przeprowadzić zawody w terminie późniejszym (najpóźniej do 6 listopada), prosimy aby poinformowały o tym niezwłocznie Komitet Główny Olimpiady drogą elektroniczną (olimpiada@muzeumpilsudski.pl).
  6. Szkoły, które pracują w trybie zdalnym, przeprowadzą zawody szkolne w terminie późniejszym (najpóźniej do 6 listopada), zobligowane są do przesłania protokołu najpóźniej do 13 listopada (decyduje data stempla pocztowego).
  7. Prosimy również o przesłanie wypełnionego protokołu w wersji edytowalnej (Word) na adres mailowy Sekretariatu Olimpiady (olimpiada@muzeumpilsudski.pl). Pozwoli to, ze względu na zbliżający się termin zawodów międzyszkolnych, na sprawne sporządzenie listy uczestników, biorących udział w kolejnym etapie Olimpiady.
  8. W tych szczególnych warunkach, uprzejmie prosimy o dochowanie procedur tajności w przechowywaniu zestawów zadań i pytań egzaminacyjnych.