21 września 2020

Kolejny etap Programu Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2019/2020

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele
szkół województwa lubuskiego

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, które biorą udział w Programie Wspierania Zdolności i Talentów „Lubuscy poszukiwacze talentów” w roku szkolnym 2019/2020 do przedstawienia efektów wynikających z realizacji III edycji Programu poprzez elektroniczny system ankiet.

ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko

Ankieta będzie aktywna do 5 października 2020 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim dyrektorom szkół za udział w Programie.